O mnie

Dawid Głownia. Rocznik 1984. Doktor nauk o sztuce (rozprawa doktorska poświęcona początkom kina w Japonii, obroniona na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego). Obecnie pracuję w Zakładzie Sztuk Audiowizualnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Moje zainteresowania badawcze obejmują historię kina w Japonii, głównie w jego społeczno-politycznych kontekstach, recepcję japońskiego kina na Zachodzie, światowe kino gatunków, dzieje amerykańskiego komiksu oraz szeroko rozumianą socjologię (pop)kultury.

Jestem autorem książek Początki kina w Japonii na tle przemian społeczno-politycznych kraju i Sześć widoków na kinematografię japońską. Kulturowe, społeczne, polityczne i instytucjonalne konteksty kina oraz kilkunastu artykułów naukowych opublikowanych w tomach zbiorowych i czasopismach (m.in. „Kultura Popularna”, „Silva Iaponicarum”, „Litteraria Copernicana”, „Studia Humanistyczne AGH”, „Didaskalia” i „Quart”). Brałem czynny udział w czterdziestu konferencjach naukowych, z których cztery współorganizowałem. Angażuję się także w działalność popularyzatorską, głównie w formie popularnonaukowych prelekcji. Szczegółowy wykaz mojej działalności dostępny jest znaleźć tutaj.

Tyle o mnie. Teraz nieco informacji o blogu.

Pierwsza wersja bloga (panoptykon.blogspot.com) powstała w 2009 roku. Wówczas jeszcze był on pomyślany jako archiwum moich wcześniej opublikowanych tekstów, głównie dziennikarskich. Od tego czasu koncepcja bloga uległa kilku zmianom, aż do jego aktualnej postaci. Obecnie traktuję go jako przedłużenie facebookowego fanpejdża Pan Optykon (stanowiącego podstawowe pole mojej internetowej aktywności) oraz miejsce, gdzie mogę szerzej zaprezentować rzeczy, którymi aktualnie się zajmuję. Sporą część zawartości bloga wciąż stanowią przedruki tekstów, które opublikowałem wcześniej w innych miejscach (opatrzone są tagiem archiwum), lecz mają one dla mnie znaczenie drugorzędne.

Konceptualizując poszczególne działy i sekcje nowej wersji bloga, starałem się, by kryjący się za nimi zamysł był czytelny już na poziomie ich nazw. Sądzę jednak, że warto w tym miejscu choć pokrótce je nakreślić. Po kolei więc…

Japonia – znajdziecie tam wszystkie materiały z bloga odnoszące się do Japonii, w tym także wpisy zawarte w innych działach. Jako że Japonia – głównie tamtejsze kino, choć nie tylko – stanowi podstawowy obszar moich zainteresowań badawczych, uznałem, że poświęcone jej wpisy powinienem wyraźnie wydzielić od pozostałych. Dział ten składa się z trzech (niekiedy zazębiających się) sekcji: „Kino (w) Japonii”, „Kultura Japonii” i „Historia Japonii”.

Wygrzebane w archiwach – dział z różnorakimi materiałami znajdującymi się w domenie publicznej, które znalazłem w sieci (głównie w bibliotekach i repozytoriach cyfrowych) lub zeskanowałem. W sekcji „Prasa z lamusa” znajdziecie archiwalne artykuły, które z tych czy innych względów uznałem za interesujące, oraz zbiory materiałów prasowych dotyczących zagadnie, którymi zajmuję się w pracy naukowej. W „Czytelni komiksów” planuję sukcesywnie zamieszczać komiksy wydawane w międzywojennej Polsce oraz powiązane tematycznie amerykańskie komiksy ze Złotej Ery, dotyczące zagadnień, nad którymi kiedyś pracowałem lub aktualnie pracuję. „Kącik przekładów” zawiera moje tłumaczenia materiałów, z których korzystałem w pracy nad projektami związanymi z historią japońskiego kina. W sekcji „Projekty ciągłe” zamieszczam zaś wpisy, które nie mają charakteru finalnego, lecz są sukcesywnie rozwijane wraz z odkrywaniem przeze mnie kolejnych materiałów dotyczących wybranych zagadnień. Poza tym w dziale znajdują się też wpisy, które nie pasowały do żadnej sekcji, tak więc jeśli nie chcecie niczego stracić, powinniście przejrzeć go w całości.

Galeria – dział komplementarny względem poprzedniego, skupiony jednak na materiałach wizualnych dotyczących zagadnień, nad którymi pracuję. Zamieszczam tu m.in. kadry z trudno dostępnych filmów, plakaty filmowe, zbiory archiwalnych fotografii oraz reprodukcje obrazów i drzeworytów.

Recenzje – znajdziecie tam moje recenzje filmów, komiksów oraz książek, a nawet kilku płyt muzycznych. Większość z nich to teksty wiekowe, niektóre jeszcze sprzed dekady, co jakiś czas zamieszczam tam jednak także rzeczy nowsze, jeśli zdarzy mi się coś popełnić.

Artykuły – to dział z różnorodnymi dłuższymi tekstami dotyczącymi głównie filmu i komiksu. Znajdziecie w nim teksty pisane bezpośrednio na bloga, przedruki artykułów opublikowanych wcześniej w innych miejscach oraz fragmenty i wstępne wersje moich tekstów akademickich. Nie zamieszczam w nim tekstów dotyczących Japonii, jako że dla nich przeznaczony jest osobny dział.

Varia – cała reszta. „Archiwum fanpejża” to miejsce, w którym zamieszczam wybrane wpisy opublikowane pierwotnie na moim fanpejdżu. Sekcję tę wprowadziłem już (w nieco innej formie) w poprzedniej wersji bloga ze względu na to, że zamieszczane na fanpejdżu wpisy mają krótką żywotność i później trudno jest do nich dotrzeć. W przeciwieństwie do pozostałych działów i sekcji bloga, gdzie celuję raczej w dłuższe formy, w „Archiwum fanpejdża” znajdziecie głównie krótsze ciekawostki i luźne myśli. W sekcji „Listy i rankingi” znajdziecie to, co internety lubią najbardziej. „Wywiady” to zapisy rozmów, które przeprowadziłem w różnymi ciekawymi osobami, zaś „Sylwetki” – teksty poświęcone poszczególnym artystom. W sekcji „Geekturystyka”, która jak dotąd dorobiła się tylko jednego wpisu, planuję zamieszczać wrażenia z odwiedzonych przeze mnie miejsc związanych z filmem, komiksem i tym podobnymi sprawami. Dział „Pomoce naukowe”” ma wciąż status work in progress, być może też w przyszłości zmieni się jego nazwa – chciałbym zamieszczać w nim zwięzłe teksty dotyczące repozytoriów cyfrowych oraz innych narzędzi użytecznych w pracy badawczej (w tym poradniki, jak z nich korzystać), a także tematyczne bibliografie. „Wideo i audio” do z kolei dział, do którego co jakiś czas trafią nagrania z moich referatów konferencyjnych, prelekcji i rozmów w mediach.

Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze lub propozycje współpracy, piszcie śmiało na maila: dawid.glownia@gmail.com.