Działalność naukowa i popularyzatorska

Elektroniczne wersje większości moich artykułów oraz prezentacje multimedialne z wystąpień konferencyjnych i popularyzatorskich, a także część materiałów dydaktycznych, które przygotowuję na potrzeby zajęć, są dostępne na moim profilu w serwisie Academia.edu. Artykuły udostępniam także na swoim profilu w serwisie ResearchGate.

Publikacje

Monografie:

Początki kina w Japonii na tle przemian społeczno-politycznych kraju, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2020.

Sześć widoków na kinematografię japońską. Kulturowe, społeczne, polityczne i instytucjonalne konteksty kina, Wydanie II, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2016.

Sześć widoków na kinematografię japońską. Kulturowe, społeczne, polityczne i instytucjonalne konteksty kina, Wydawnictwo Yohei, Wrocław 2013.

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wojna rosyjsko-japońska w europejskich i amerykańskich filmach z epoki, [w:] Marginesy głównych nurtów, red. A. Lewicki, R. Wróblewski, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2020.

Burza w kosmosie: „Zakazana planeta” jako gatunkowa trawestacja Szekspira, [w:] Lustra i echa: Filmowe adaptacje dzieł Williama Shakespeare’a, red. O. Katafiasz, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Kraków 2017.

„Gdzieś tam, gdzie życie jest tanie” – polskie wizje filmów snuff, [w:] Groza w kulturze polskiej, red. R. Dudziński, K. Kowalczyk, J. Płoszaj, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2016.

Superproduzioni all’italiana: Włoskie imitacje zagranicznych hitów filmowych. Wstęp do problematyki, [w:] Bękarty kinematografii, czyli rzecz o filmach nie(do)cenionych, red. J. Łuniewicz, F. Nowak, B. Racięski, Wydawnictwo Yohei, Wrocław 2014.

Artykuły w czasopismach (polskojęzyczne):

Druga wojna światowa w amerykańskich przedkodeksowych komiksach grozy, „Zeszyty Komiksowe” nr 37, 2024.

Dzieje przyzakładowego kina Chemik i kultury filmowej w Alwerni, „Kwartalnik Filmowy, Nr 120, 2022.

Umetsugu Inoue. Człowiek orkiestra japońskiego kina, „EKRANy”, Nr 3(59)/2021.

Symbol japońskiego kina. Toshirō Mifune, „EKRANy”, Nr 2(54)/2020.

Pacyfikacja niepokornych komiksów przez Kodeks Komiksowy na przykładzie zmian wprowadzanych w przedrukach komiksów sprzed 1955 roku, „Kultura Popularna”, Nr 4(62)/2019.

Przekształcenia formy i funkcji pokazów latarni magicznej w XIX-wiecznej Japonii, „Quart”, Nr 4(54)/2019.

Obraz(y) Japonii w filmach z katalogu Lumière et Cie, „Znaczenia”, Nr 16, 2017.

Burza w kosmosie: „Zakazana planeta” jako gatunkowa trawestacja Szekspira, „Didaskalia”, Nr 135, 2016.

Kwiaty ciała i krwi: Wokół mitu filmów snuff, „Studia Humanistyczne AGH”, Vol. 14, Nr 1, 2015, Współautor: Przemysław Dudziński.

„Na ducha Lenina!”. Historia sowieckich bohaterów komiksowych w popkulturze amerykańskiej, „Praktyka Teoretyczna”, Nr 4(14)/2014. Współautorzy: Przemysław Dudziński, Radosław Pisula, Michał Wolski.

Polisemiczne potwory: Kaijū eiga jako nośnik treści społeczno-politycznych. Casus Godzilli, „Litteraria Copernicana”, Nr 2(14)/2014.

Ojciec filmu japońskiego i jego największa gwiazda: współpraca Shōzō Makino i Matsunosuke Onoe w kontekście narodzin i rozwoju profesjonalnej japońskiej branży filmowej, „Tematy z Szewskiej”, Nr 1(9)/2013.

Świadectwo przemian: Sport we wczesnym kinie japońskim, „Szkice Humanistyczne”, Tom XIII, Nr 2-3, Vol. 32, 2013.

Postapokalipsa w sosie bolognese, „EKRANy”, Nr 1(11)/2013.

Niezamierzony skandal, nieświadoma transgresja: Jak Zigomar stworzył japoński system cenzury filmowej, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne”, Nr 1(4)/2012.

Sprawa Akō a Chūshingura, fakty a przedstawienia: Filmowe (re)interpretacje historii 47 wiernych roninów, „Polisemia”, Nr 3(7)2011.

Herosi kinematografii: początki japońskiego przemysłu filmowego, „Kultura i Historia”, Nr 20, 2011.

Stosunek inteligencji do zmiany pozycji Kościoła Katolickiego w Polsce jako jeden z elementów transformacji ustrojowej, „Nauki Polityczne – Zeszyty Naukowe KNPUJ”, Nr 6 2010.

Civil Religion a amerykańskie kino głównego nurtu, „Kultura Popularna”, Nr 3(21)/2008.

Artykuły w czasopismach (anglojęzyczne):

Sport in Japanese Cinema from the End of 19th Century to the End of the Pacific War. An Exploration, „Silva Iaponicarum”, Vol. XLIII/XLIV/XLV/XLVI, 2015.

Socio-Political Aspects of Kaiju Eiga Genre: A Case Study of the Original Godzilla, „Silva Iaponicarum”, Vol. XXXVII, Autumn, 2013.

The Zigomar Scandal and the Film Censorship System in Japan, „Silva Iaponicarum”, Vol. XXXI, Spring, 2012.

Redakcja

Redakcja numerów czasopism naukowych:

„Studia Filmoznawcze”, t. 44, 2023: Seriale streaminigowe. Współredaktor: Robert Dudziński.

„Studia Filmoznawcze”, t. 43, 2022: Polskie kino sensacyjne / Kino i romantyzm. Współredaktor: Robert Dudziński.

„Studia Filmoznawcze”, t. 42, 2022: Film japoński. Współredaktor: Robert Dudziński.

„Studia Filmoznawcze”, t. 41, 2020: Analizy – interpretacje – rewizje. Współredaktor: Robert Dudziński.

„Silva Iaponicarum”, Vol. XLIII/XLIV/XLV/XLVI, 2015, numer specjalny: Polish Film Studies and Japanese Cinema. Współredaktor: Krzysztof Loska.

Wystąpienia na konferencjach naukowych

„Komiksowe marginesy i marginalia”, Poznań, 18-19 IV 2024.
Referat: „Wątki (post)sowieckie w amerykańskim komiksie superbohaterskim po upadku ZSRR i ich recepcja w Polsce”.

Society for Cinema and Media Studies 2024 Conference, Boston, 14-17 III 2024.
Referat: „Soviet Secret Weapons, Sleeper Agents and Highly-Trained Soldiers after the Fall of the USSR in American Comics”.

„IV Zjazd Filmoznawców i Medioznawców”, Warszawa, 28-30 VI 2023.
Referat: „Godzilla z Pjongjang: Konteksty i interpretacje filmu Pulgasari”.

„Connections. Between the Word, the Sound and the Image: A Centery of Polish-Japanese Diplomatic Relations”, Poznań, 4-5 XII 2019.
Referat: „The First Japanese Film on Polish Screens: Distribution, Marketing and Reception of Forever Heart in the Interwar Poland”.

„III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców”, Łódź, 17-19 VI 2019.
Referat: „Użyteczność repozytorium cyfrowego Media History Digital Library w badaniach nad kinem pierwszej połowy XX wieku”.

„Languages, Cultures, Communications”, Wielkie Tyrnowo, Bułgaria, 6-8 VI 2019.
Referat: „A Missed Opportunity for a Japanese-Polish Cultural Exchange: Distribution, Marketing and Reception of Forever Heart in the Interwar Poland”.

„(Nie)wypowiedziane początki końców”, Katowice, 19 V 2019.
Referat: „Zapomniane początki japońskiego kina na polskich ekranach: Dystrybucja, promocja i recepcja Yakichiego – drwala w II RP”.

„Orient daleki i bliski”, Wrocław, 14 XII 2018.
Referat: „Wojna rosyjsko-japońska w zachodnich filmach z epoki”.

„Kultura popularna i ideologia”, Poznań, 25 V 2018.
Referat: „Wpływ ideologii „cywilizacji i oświecenia” (bunmei kaika) i jej pochodnych na wczesne praktyki filmowe w Japonii”.

„Komiks niepokorny”, Poznań, 10-11 V 2018.
Referat: „Komiks niepokorny, komiks spacyfikowany: Zabiegi adaptacyjne w przedrukach komiksów z lat 1940-1954 po wprowadzeniu Kodeksu Komiksowego”.

„Postać w kulturze wizualnej”, Olsztyn, 19-21 IV 2018.
Referat: „Ewolucja figury wampira w japońskim filmie aktorskim”.

„Uniwersum Marvela vol. 2”, Wrocław, 23-24 VI 2017.
Referat: „Mutanci w stylu Blackhawks: Odrodzenie serii „X-Men” w 1975 roku jako zalążek „mniejszościowej metafory””.

„Dzieci i młodzież w kręgu kultury popularnej”, Wrocław, 22-23 VI 2017.
Referat: „Momotarō poszedł na wojnę: Propagandowe wykorzystanie popularnej baśni w czasie wojny na Pacyfiku w animacjach Orły morskie Momotarō i Momotarō i boscy wojownicy mórz”.

„Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem”, Warszawa, 22-24 V 2017.
Referat: „Obraz(y) Japonii w filmach z katalogu Lumière et Cie”.

„Made in Japan: Różne oblicza Japonii”, Kraków, 20 V 2017.
Referat: „Bohater spod Liaoyang i inni waleczni Japończycy: Wizerunek Japonii w amerykańskich filmach z okresu wojny rosyjsko-japońskiej i jego źródła”.

„Dni Fantastyki UMCS”, Lublin, 15-16 V 2017.
Referat: „Szekspir wyrusza w podróż kosmiczną: Zakazana planeta jako fantastyczno-naukowa wariacja na temat Burzy”.

„Drużyna, grupa, team a popkultura”, Wrocław, 17-18 III 2017.
Referat: „Zróżnicowanie płciowe, narodowe, rasowe, etniczne i religijne członków drużyn mutantów Marvela do 1991 roku”.

„Ikony popkultury”, Wrocław, 10-11 VII 2015.
Referat: „Matsunosuke Onoe i Tsumasaburō Bandō jako ikony dwóch epok japońskiego kina historycznego. Analiza Porównawcza”.

„Komiks Kon: Komiks jako nieodłączna część popkultury”, Kraków, 28 V 2015.
Referat: „Amerykańscy superherosi w japońskim stylu: Strategie adaptacyjne i marketingowe towarzyszące próbom wprowadzenia komiksu superbohaterskiego w ramy japońskiej popkultury”.

„Humanistyczne wizje erotyki”, Wrocław, 15-16 V 2015.
Referat: „’Japońscy cenzorzy filmowi mordują tysiące pocałunków’. Polityczno-ideologiczne uwarunkowania (nie)obecności erotyki na japońskich ekranach w pierwszej połowie XX wieku”.

„Wojna po amerykańsku: Polityka, kultura, społeczeństwo”, Kraków, 22-24 IV 2015.
Referat: „Symboliczna wojna z komunizmem na kartach amerykańskiego komiksu w latach 50. XX wieku”.

„”Słabo to widzę…”: Kultura wizualna a nierówności społeczne”, Poznań, 16-17 IV 2015.
Referat: „Nierówności społeczne w japońskim kinie przełomu lat 20. i 30. XX wieku”.

„Kobieca strona popkultury”, Wrocław, 27-28 III 2015.
Referat: „Cierpiętnice, gejsze, tradycyjne dziewczęta, zwesternizowane femmes fatales, matki żołnierzy i pracownice przemysłowe: Modele kobiecości we wczesnym kinie japońskim”.

„Kultura Japonii: Kino – Teatr – Komiks – Animacja”, Poznań, 18-19 III 2015.
Referat: „Film politycznie zaangażowany: Historia ruchu Prokino”.

„Buszujący w śmieciach: Powrót”, Kraków, 12-13 III 2015.
Referat: „Billboard jako polska fantazja o filmach snuff”.

„Antybohater we współczesnej kulturze”, Kraków, 21 II 2015.
Referat: „Mechanizmy kreacji antybohaterów we wczesnym japońskim kinie historycznym”.

„75 lat Batmana”, Wrocław, 21-22 XI 2014.
Referat: „Amerykańscy superbohaterowie nie podbijają Japonii: Batman i Spider-Man w japońskiej popkulturze lat 60. i 70. Analiza porównawcza”.

„Uniwersum Marvela”, Opole, 17-18 VI 2014.
Referat: „Japońskie przygody Człowieka-Pająka: Supaidāman w kontekście prób adaptacji formuły komiksu superbohaterskiego do specyfiki japońskiej popkultury”.

„Antybohater w popkulturze”, Wrocław, 30-31 V 2014.
Referat: „Buntownicy, cynicy, obiboki i komicy: (Anty)bohaterowie japońskiego kina historycznego lat 20. i 30. XX wieku”.

„Obecność tradycji w kulturze artystycznej”, Poznań, 15-16 V 2014.
Referat: „Stare podstawy nowego medium: Związki między wczesną japońską kulturą filmową a tradycyjnymi japońskimi formami artystyczno-rozrywkowymi”.

„Miłość po japońsku”, Kraków, 25-26 IV 2014.
Referat: „Kochaj mnie, dyscyplinuj, ucz i przekształcaj na swoje podobieństwo: Ri Kōran i kontynentalny międzyrasowy romans filmowy w kontekście japońskiej ideologii i polityki okresu wojennego”.

„Groza w kulturze polskiej”, Wrocław, 4-5 IV 2014.
Referat: „Gdzieś tam, gdzie życie jest tanie: Polskie wizje snuff”.

„Kultura Gwiezdnych Wojen”, Wrocław, 27-29 IX 2013.
Referat: „Czterdzieści lat temu w odległych zakątkach globu. Imitacje Gwiezdnych wojen przełomu lat 70. i 80.”.

„Zlot Młodych Kulturoznawców”, Wrocław, 12-14 IV 2013.
Referat: „Świadectwo przemian: Sport we wczesnym kinie japońskim”.

„Bękarty X Muzy – Filmowe adaptacje materiałów nieliterackich”, Wrocław, 12-14 IV 2013.
Referat: „Niekończąca się opowieść: filmowe adaptacje historii 47 wiernych roninów”.

„Tropy literatury i kultury popularnej: między powtórzeniem a nowością”, Olsztyn, 10-11 IV 2013.
Referat: „Powtórzenie, które nie jest clichè: Seryjność, repetycja i nowatorstwo w japońskiej kulturze popularnej okresu Edo i w japońskim kinie historycznym”.

„Buszujący w śmieciach. Kino niskich lotów – problem definicji i oceny”, Kraków, 14-15 III 2013.
Referat: „Superproduzioni all’italiana: Włoskie imitacje zagranicznych hitów filmowych”.

„Historia w fantastyce, fantastyka w historii”, Kraków, 11-12 III 2013.
Referat: „Historiozofia według kaijū: Czego uczy nas Pulgasari?”.

„Autobiografia”, Kraków, 20-22 IV 2012.
Referat: „Przedstawić nieprzedstawialne: Trauma jednostkowa i zbiorowa w filmach nurtu tokusatsu”.

„Seksualność człowieka – wokół przemian”, Kraków, 23 III 2012.
Referat: „Między ryōsai kenbo a modan gāru: Przekształcenia w zakresie seksualności i ról społecznych japońskiej kobiety w latach 1868-1937 i ich filmowe manifestacje”.

„Skandal w kulturze”, Wrocław, 7-9 XI 2011.
Referat: „Niezamierzony skandal, nieświadoma transgresja: Jak Zigomar stworzył japoński system cenzury filmowej”.

„Gdzie jest postmodernizm?”, Kraków, 3-4 VI 2011.
Referat: „Sprawa Akō a Chūshingura, fakty a przedstawienia: Filmowe (re)interpretacje historii 47 wiernych roninów”.

Wykłady popularyzatorskie i prelekcje

Festiwal Filmów Niemych i Muzyki, Złoty Stok, 1 V 2023, „Jak kino nieme przechodziło w kino dźwiękowe”

Oleśnicka Biblioteka Publiczna, Oleśnica, 29 XI 2023, „Historia kina japońskiego, czyli: Oblicza japońskiego kina”.

Fenomeny Popkultury Kontratakują, Wrocław, 28 XI 2023, „Wyrwany kręgosłup, pokręcone uniwersum, czyli: Fenomen Mortal Kombat”.

Akademia Kina Światowego, Wrocław, 31 X 2023: „Klasyczne i nowofalowe kino japońskie”.

Dni Fantastyki, Wrocław, 26 VII 2023: „Nie do końca „super”, czyli najdziwaczniejsi komiksowi superbohaterowie”.

Dni Fantastyki, Wrocław, 26 VII 2023: „Japoński filmowy cyberpunk”.

KLIN: Festiwal komiksu i ilustracji, Wrocław, 15 VII 2023: „Pamiętasz czasy, gdy w komiksach nie było polityki i tego całego woke? Bo ja nie”.

Historia kina dla każdego, Wrocław, 20 VI 2023: „Filmowy postmodernizm i współczesne kino autorskie”.

Historia kina dla każdego, Wrocław, 23 V 2023: „Kino Nowej Przygody i współczesne blockbustery”.

Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej, Poznań, 23 IV 2023: „Superbohaterowie DC i Marvela w Japonii i ich adaptacja do formuł mangi i tokusatsu”.

Historia kina dla każdego, Wrocław, 18 IV 2023: „Nowe Hollywood czyli nowa fala po amerykańsku”.

Akademia Kina Światowego, Wrocław, 11 IV 2023: „Pierwsze dekady kina w Japonii”.

12. Krakowski Festiwal Komiksu, Kraków, 25 III 2023: „Japońskie inspiracje w komiksach Marvela, DC i nie tylko„.

Historia kina dla każdego, Wrocław, 21 III 2023: „Kino neorealistyczne i nowofalowe w Europie i w Japonii”.

Historia kina dla każdego, Wrocław, 21 II 2023: „Kino w czasie II wojny światowej”.

Historia kina dla każdego, Wrocław, 17 I 2023: „Amerykańskie kino klasyczne i rozwój kina gatunków”.

Akademia Kina Światowego, Wrocław, 10 I 2023: „Kino Korei Południowej: Renesans i światowy sukces koreańskiego kina w XXI wieku”.

Historia kina dla każdego, Wrocław, 22 XI 2022: „Amerykańskie kino nieme i narodziny Hollywood”.

Horror Day: Dolnośląski Festiwal Grozy 2022, 21 X 2022: „Figura wiedźmy w światowym kinie”.

Historia kina dla każdego, Wrocław, 18 X 2022: „Europejskie kino nieme”.

Historia kina dla każdego, Wrocław, 20 IX 2022: „Narodziny kina i widowiska różnorodności”.

Dni Fantastyki, Wrocław, 28 VIII, 2022: „Nie tylko Sadako, czyli filmowe strachy na lachy Japonii”.

Dni Fantastyki, Wrocław, 26 VIII, 2022: „Komiks amerykański w kolorach kwitnącej wiśni: Japońskie inspiracje w komiksach Marvela, DC i nie tylko”.

Spotkanie z moderatorami Dyskusyjnych Klubów Książki w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej, Wrocław, 30 VI 2022: „Komiks niejedno ma oblicze: O różnorodności medium komiksowego”.

Spotkania z koreańskim kinem popularnym, Wrocław, 5 IV 2022: „Koreańskie komedie” [wydarzenie online].

Spotkania z koreańskim kinem popularnym, Wrocław, 22 II 2022: „Koreańskie kino historyczne” [wydarzenie online].

Spotkania z koreańskim kinem popularnym, Wrocław, 25 I 2022: „Koreańskie thrillery i filmy gangsterskie” [wydarzenie online].

Akademia Kina Światowego, Wrocław, 11 I 2022: „Kino Japonii: Ciągłość, zmiany, powroty”.

Spotkania z koreańskim kinem popularnym, Wrocław, 21 XII 2021: „Koreańskie kino grozy i science fiction” [wydarzenie online].

29. Wrocławskie Targi Dobrych Książek, Wrocław, 5 XII 2021: „Jak rodziło się kino w Japonii?”.

Spotkania z koreańskim kinem popularnym, Wrocław, 19 X 2021: „Park Chan-wook: Twarz renesansu południowokoreańskiego kina”.

Spotkania z koreańskim kinem popularnym, Wrocław, 7 IX 2021: „Kim Jee-woon: Mistrz kina gatunków” [wydarzenie online].

Spotkania z koreańskim kinem popularnym, Wrocław, 29 VI 2021: „Bong Joon-ho: Twórca społecznie zaangażowany” [wydarzenie online].

Spotkania z koreańskim kinem popularnym, Wrocław, 1 VI 2021: „Renesans i światowy sukces koreańskiego kina w XXI wieku” [wydarzenie online]

Fenomeny popkultury, Wrocław, 27 IV 2021: „Filmowe adaptacje komiksów, których (prawdopodobnie) nie znasz” [wydarzenie online]. Współprowadzący: Radosław Pisula.

Rozmowy o książkach Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami: „Spotkanie z dr. Dawidem Głownią, autorem książki „Początki kina w Japonii na tle przemian społeczno-politycznych kraju” [wydarzenie online]. Prowadzący: Leszek Pułka.

Fenomeny popkultury, Wrocław, 23 III 2021: „Nie do końca „super”, czyli najdziwaczniejsi komiksowi superbohaterowie” [wydarzenie online]. Współprowadzący: Radosław Pisula.

Fenomeny popkultury, Wrocław, 23 II 2021: „Makabra, satyra i komentarz społeczny, czyli fenomen EC Comics” [wydarzenie online].

Fenomeny popkultury, Wrocław, 22 XII 2020:  „Nadludzie czy podludzie? Mniejszościowa metafora w komiksach z serii X-Men” [wydarzenie online].

Forum Filmu Japońskiego, Poznań, 11 XII 2020: „Ludzie z żelaza: Japoński filmowy cyberpunk” [wydarzenie online].

Fenomeny popkultury, Wrocław, 29 IX 2020:  „Gdy zderzają się franczyzy: Obcy kontra Predator” [wydarzenie online].

DKF Online, Toruń, 11 V 2020: „Osobliwości japońskiego kina” [wydarzenie online].

Akademia Kina Światowego, Wrocław, 29 IV 2020: „Takashi Miike – ekstremalny twórca z krainy dziwnego kina?” [wydarzenie online]. 

Fenomeny popkultury, Wrocław, 24 II 2020:  „King Kong: Amerykański król potworów”.

Kultura Niewysoka, Wrocław, 5 II 2020:  „Horror gotycki w amerykańskim komiksie”.

Oblicza japońskiego kina, Wrocław, 20 I 2020:  „W świecie filmowych inspiracji, czyli zachodnie adaptacje japońskich filmów i vice versa”.

Oblicza japońskiego kina, Wrocław, 25 XI 2019:  „Makabra i humor, czyli japoński splatterpunk XXI wieku”.

Horror Day: Dolnośląski Festiwal Grozy 2019, Wrocław, 16 XI 2019: „Horror gotycki w komiksie”.

Akademia Kina Światowego, Wrocław, 29 X 2019: „Ōshimy korrida z cenzurą: Imperium zmysłów w kontekście otwierania się japońskiego kina na nagość i erotykę”. 

Oblicza japońskiego kina, Wrocław, 21 X 2019:  „Perwersja – Pruderia – Cenzura, czyli erotyka w japońskim kinie”.

Oblicza japońskiego kina, Wrocław, 23 IX 2019:  „Co ogląda się w Japonii, czyli największe japońskie przeboje kinowe ostatniej dekady”.

Dni Fantastyki, Wrocław, 7 VII 2019: „Mniejszościowa metafora w komiksach z serii X-Men i ich pochodnych”.

Dni Fantastyki, Wrocław, 5 VII 2019: „Godzilla i spółka – jak kształtowało się uniwersum potworów Tōhō”.

Oblicza japońskiego kina, Wrocław, 24 VI 2019:  „Ludzie z żelaza, czyli japoński filmowy cyberpunk”.

Akademia Kina Światowego, Wrocław, 21 V 2019: „Akira Kurosawa i złote ery japońskiego kina”.

Oblicza japońskiego kina, Wrocław, 13 V 2019:  „W krainie samurajów, czyli japońskie kino historyczne”.

XIII Dni Japońskie, Łódź, 27 IV 2019: „Zachodnie inspiracje w japońskim filmie fantastycznym i grozy”.

Oblicza japońskiego kina, Wrocław, 8 IV 2019:  „Ciężki żywot jakuzy, czyli japońskie filmy o gangsterach”.

Oblicza japońskiego kina, Wrocław, 4 III 2019:  „Godzilla i spółka, czyli japońskie filmy o wielkich potworach”.

Kultura Niewysoka, Wrocław, 9 I 2019: „Komiksy są dla dzieci, prawda?: Zabiegi adaptacyjne w przedrukach komiksów z lat 1940-1954 po wprowadzeniu Kodeksu Komiksowego”.

Horror Day: Dolnośląski Festiwal Grozy 2018, Wrocław, 17 XI 2018: „Europa Wschodnia jako przestrzeń grozy w zachodnim kinie”.

Akademia Kina Światowego, Wrocław, 8 V 2018: „Japonia – kraina dziwnego kina? Takashi Miike – twórca ekstremalnego kina?”.

XII Dni Japońskie, Łódź, 21 IV 2018: „Kino Japonii: Historia, gatunki, zjawiska”.

Akademia Kina Światowego, Wrocław, 21 XI 2017: „Skandalista Nagisa Ōshima: Imperium zmysłów jako wyzwanie rzucone japońskiej cenzurze filmowej w kontekście stopniowego otwierania się japońskiego kina na nagość i erotykę”.

Horror Day: Dolnośląski Festiwal Grozy 2017, Wrocław, 14 X 2017: „Importowane strachy: Zachodnie ikony i motywy kina grozy w japońskim filmie”.

Kultura Niewysoka, Wrocław, 5 VI 2017: „Szekspir wyrusza w podróż kosmiczną: Zakazana planeta jako fantastyczno-naukowa wariacja na temat Burzy”.

Nieznane oblicza Japonii, Warszawa, 14 X 2016: „Kino Japonii: Historia, gatunki, zjawiska”.

Klasyka kina: Tetsuo, The Iron Man, Białystok, 16 V 2016: „Tetsuo: Człowiek z żelaza”.

Filmoteka Trickstera: X-Men, Wrocław, 18 XII 2015: „Nadludzie czy podludzie? Mutanci Marvela w komiksie i filmie”.

9. Festiwal Filmowy Pięć Smaków, Warszawa, 8 XI 2015: „Co próbują powiedzieć nam potwory? Społeczno-polityczny wymiar kaijū eiga.

Weekend z kulturą Japonii, Zamość, 6 IX 2015: „Początki kina w Japonii: Od importu pierwszych technologii filmowych do wprowadzenia dźwięku”.

Kultura Niewysoka, Wrocław, 6 XI 2013: „Polisemiczne potwory: kaijū eiga jako nośnik treści społeczno-politycznych. Casus Godzilli”.

Kultura Niewysoka, Wrocław, 5 VI 2013: „Superproduzioni all`italiana – włoskie imitacje zagranicznych hitów”.

Dni Fantastyki, Wrocław, 25 V 2013: „Superproduzioni all`italiana – włoskie imitacje zagranicznych hitów”.

Organizacja konferencji naukowych

2023: „Studia i Perspektywy Medioznawcze 4”, Wrocław, organizator: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

2017: „Uniwersum Marvela vol. 2”, Wrocław, organizator: SBPiEP „Trickster”.

2015: „Ikony popkultury”, Wrocław, organizator: SBPiEP „Trickster”.

2014: „75 lat Batmana”, Wrocław, organizator: SBPiEP „Trickster”.

2013: „Kultura Gwiezdnych Wojen”, Wrocław, organizator: SBPiEP „Trickster”.

Organizacja wydarzeń popularnonaukowych

2023-2024 „Fenomeny popkultury kontratakują”, 2022-2023, Wrocław, organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu – cykl comiesięcznych prelekcji poświęconych wybranym zjawiskom z zakresu kultury popularnej (październik-grudzień, luty-czerwiec). Opracowanie koncepcji cyklu, wybór gościnnych wykładowców i wygłoszenie dwóch prelekcji.

2022-2023 „Historia kina dla każdego”, Wrocław, organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, SBPiEP „Trickser” – cykl comiesięcznych prelekcji poświęconych historii kina światowego (wrzesień-listopad 2021, styczeń-czerwiec 2023). Opracowanie koncepcji cyklu i wygłoszenie wszystkich prelekcji.

2021-2022 „Spotkania z koreańskim kinem popularnym”, Wrocław, organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, SBPiEP „Trickser” – cykl comiesięcznych prelekcji poświęconych wybranym aspektom południowokoreańskiego kina (czerwiec, wrzesień-październik i grudzień 2021, styczeń-luty i kwiecień 2022). Opracowanie koncepcji cyklu i wygłoszenie wszystkich prelekcji.

2020-2021 „Fenomeny popkultury”, Wrocław, organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, SBPiEP „Trickser” – cykl comiesięcznych prelekcji poświęconych wybranym zjawiskom z zakresu kultury popularnej (luty i wrzesień-grudzień 2020, styczeń 2021). Opracowanie koncepcji cyklu, wybór gościnnych wykładowców i wygłoszenie części prelekcji.

2019-2020 „Oblicza japońskiego kina”, Wrocław, organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, SBPiEP „Trickser” – cykl comiesięcznych prelekcji poświęconych wybranym aspektom japońskiego kina (marzec-czerwiec i wrzesień-październik 2019, styczeń 2020). Opracowanie koncepcji cyklu i wygłoszenie wszystkich prelekcji.

Członkostwo w organizacjach naukowych

Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickser”: 2013-obecnie.

Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami: 2016-obecnie.
Funkcja: Sekretarz Wrocławskiego Oddziału PTBFM: 2020-obecnie.

Polskie Towarzystwo Badań nad Komiksem: 2023-obecnie.

Society for Cinema and Media Studies: 2023-obecnie.

Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

Komitet redakcyjny:

„Studia Filmoznawcze”, zastępca redaktora naczelnego: 2021-obecnie.

Recenzent

Recenzje artykułów naukowych w czasopismach:

2024: „Zeszyty Komiksowe”.

2023: „Studia Filmoznawcze”, „Politeja”.

2022: „Dziennikarstwo i Media”, „Zeszyty Prasoznawcze”, „Hybris”, „Panoptikum”.

2021: „Studia Filmoznawcze”, „Kultura – Media – Teologia”, „Filoteknos”.

Recenzje wydawnicze książek

Szymon Makuch, Idea nadnaturalnego przedłużania życia w mediach i literaturze XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2022.

Krzysztof Loska, W cieniu Imperium Wschodzącego Słońca: Japoński projekt kolonialny i kultura filmowa w Azji Wschodniej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2022.

Działalność dydaktyczna

Prowadzone kursy:

Analiza przekazu wizualnego, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr (studia niestacjonarne): 2021/2022, 2022/2023.

Historia filmu klasycznego, Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ (studia niestacjonarne): 2019/2020.

Historia mediów wizualnych i animacji, Dolnośląska Szkoła Wyższa: 2020/2021.

Historia mediów wizualnych i animacji (studia niestacjonarne), Dolnośląska Szkoła Wyższa: 2022/2023.

Kino koreańskie (zajęcia opcyjne), Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr: 2021/2022.

Kino koreańskie, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

Komunikacja kulturowa, Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ: 2011/2012.

Kultura popularna i alternatywna, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

Kultura popularna i alternatywna, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr (studia niestacjonarne): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

Media audiowizualne – krytyka, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr: 2021/2022, 2022/2023.

Media audiowizualne – krytyka, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr (studia niestacjonarne): 2021/2022, 2022/2023.

Prasowy dział kultury, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr: 2016/2017, 2017/2018.

Przygotowanie i prezentacja projektu, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr (studia niestacjonarne): 2021/2022, 2022/2023.

Socjologia (pop)kultury, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

Socjologia (pop)kultury, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr (studia niestacjonarne): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

Socjologia kultury, Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

Socjologia wizualna, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, , 2022/2023.

Socjologia wizualna, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr (studia niestacjonarne): 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, , 2022/2023.

Teoria i historia mediów audiowizualnych, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr: 2021/2022, 2022/2023.

Teoria i historia mediów audiowizualnych, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr (studia niestacjonarne): 2021/2022, 2022/2023.

Wprowadzenie do kultury popularnej, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr: 2018/2019.

Wykłady gościnne:

2019/2020: Książka w społeczeństwie informacji i wiedzy (Wydział Filologiczny UWr, studia III stopnia), temat: „Piractwo akademickie jako forma haktywizmu i pro-piracka retoryka”.

2018/2019: Książka w społeczeństwie informacji i wiedzy (Wydział Filologiczny UWr, studia III stopnia), temat: „Piractwo akademickie jako forma haktywizmu i pro-piracka retoryka”.

2016/2017: Mistrzowie kina (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, studia II stopnia), temat: „Mario Bava: Mistrz włoskiego kina gatunków”.

2016/2017: Mistrzowie kina (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, studia II stopnia), temat: „Wczesna twórczość Akiry Kurosawy na tle japońskiego przemysłu filmowego”.

2012/2013: Metody badania kultury popularnej (Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ, studia II stopnia) temat: „Kategoria konwergencji i jej pochodne w analizie wytworów kultury popularnej oraz mechanizmów ich recepcji i cyrkulacji”.

2012/2013: Analiza filmu (Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ, studia I stopnia) temat: „Kategoria konwergencji i jej pochodne w analizie wytworów kultury popularnej oraz mechanizmów ich recepcji i cyrkulacji”.

Wykłady dla kół naukowych:

Studenckie Koło Naukowe Badaczy Popkultury „Trickster” (Uniwersytet Wrocławski), 23 I 2019: „Piractwo akademickie jako forma haktywizmu i pro-piracka retoryka”.

Promotor i recenzent prac dyplomowych:

Wypromowane prace licencjackie: 19 (2021/2022), 14 (2022/2023), 15 (2023/2024).

Recenzent prac magisterskich: 3 (2021/2022).

Recenzent prac licencjackich: 2 (2021/2022) , 1 (2023/2024).

Działalność kulturalna

2021: InlanDimensiions International Arts Festival 2021.
Opracowanie opisów filmów na retrospektywę twórczości Umetsugu Inoue i tłumaczenie list dialogowych do trzech jego filmów.

Wyróżnienia akademickie

2021: Nagroda Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami za najlepszą książkę 2020 roku (ex aequo) dla książki Początki kina w Japonii na tle przemian społeczno-politycznych kraju.

W mediach

Karolina Sawicka, Między wstydem a fascynacją, „Presto”. nr 42 Zima 2024, s. 64-67 (wywiad udzielony do artykułu poświęconego kiczowi).

Pora Imperatora, 12 marca 2024, WTF #19.2: Jak stracić przyjaciół i zrazić do siebie graczy, [Mortal Kombat II: Unicestwienie].

Pora Imperatora, 11 marca 2024, WTF #19.1: Flawless victory?  [Mortal Kombat].

Komiks-Out: Komiks w bibliotekach, księgarniach kameralnych i na uczelniach (dyskusja), 23 listopada 2023 [YouTube].

Pora Imperatora, 20 września 2023, WTF #14: To He-Man! To Spider-Man! Nie! To kopane postapo!.

Archiwa dla początkujących. Rozmowy edukacyjne, 23 lutego 2023 [YouTube] [Facebook].

Pora Imperatora, 5 lutego 2023, WTF #6: Gdzie są ulice w Ulicznym wojowniku?.

Pora Imperatora, 27 września 2022, „It’s Kombat Time!” 30-lecie fenomenu Mortal Kombat.

Jadeitowy Podcast, 20 kwietnia 2022, Co oglądają Koreańczycy? [YouTube] [Spotify].

Kultura All in UJ, 7 kwietnia 2022, Kultura zakazana, czyli o cenzurze dawniej i współcześnie (dyskusja z udziałem Miłosza Stelmacha i Tomasza Kolankiewicza).

DAB+ Film, Radio Wrocław Kultura, 5 września 2021, Kim-jee Woon: Mistrz kina gatunków (rozmowa dotycząca trzeciej prelekcji z cyklu „Spotkania z koreańskim kinem popularnym”).

DAB+ Film, Radio Wrocław Kultura, 11 czerwca 2021, Godzilla kontra King Kong (rozmowa z okazji wprowadzenia filmu Godzilla vs. Kong do polskich kin).

DAB+ Film, Radio Wrocław Kultura, 28 maja 2021,Sukces koreańskiego kina w XXI wieku (rozmowa na marginesie rozpoczęcia cyklu prelekcji „Spotkania z koreańskim kinem popularnym”).

DAB+ Film, Radio Wrocław Kultura, 15 lutego 2021, Początki kina w Japonii na tle przemian społeczno-politycznych kraju (rozmowa dotycząca mojej książki o tym samym tytule).

DAB+ Film, Radio Wrocław Kultura, 1 lutego 2020, Cykl „Fenomeny popkultury” (rozmowa dotyczące zakończenia cyklu prelekcji „Oblicza japońskiego kina” i rozpoczęcia cyklu „Fenomeny popkultury”).

DAB+ Film, Radio Wrocław Kultura, 23 września 2019, Co ogląda się w Japonii? (rozmowa dotycząca japońskich przebojów kinowych przy okazji pierwszego spotkania z drugiej odsłony cyklu „Oblicza japońskiego kina”). Link do nagrania na blogu.

DAB+ Film, Radio Wrocław Kultura, 1 marca 2019, Godzilla i japońskie filmowe wielkie potwory (rozmowa dotycząca kaijū eiga przy okazji pierwszego spotkania z cyklu „Oblicza japońskiego kina”).

Bartosz Czartoryski, Śmierć, kłamstwa i kasety wideo, czyli ”filmy ostatniego tchnienia’‚, Gazeta.pl Weekend, lipiec 2015 (artykuł poświęcony tematyce filmów snuff, w którym pojawia się kilka moich wypowiedzi).

W 16. rzędzie #3, marzec 2015 (wideo z dyskusji kinie superbohaterskim przeprowadzonej w programie „W 16. rzędzie” studenckiego czasopisma „16 mm”).

Zniszczyć wszystkie potwory: Marka Bochniarza z Dawidem Głownią rozmowa o zmianach w wizerunku Godzilli…, „Torii”, Nr 23, grudzień, 2014.

Dawid Głownia o fascynacji kinem japońskim i Rutgerem Hauerem, czerwiec 2013 (wywiad dla bloga Kocham Dziwne Kino przy okazji premiery książki Sześć widoków na kinematografię japońską).

Cytowanie moich publikacji

Początki kina w Japonii…
1. Rafał Koschany, Od retoryki ekfrazy do antropologii kina. Współczesna poezja filmowa a „opowiadanie filmów”, „Forum Poetyki”, nr 23, 2021.
2. Rafał Koschany, From Ekphrasis Rhetoric to Cinema Anthropology . Contemporary Film Poetry and “ Telling Films”, „Forum of Poetics”, no 23, 2021.

Sześć widoków na kinematografię japońską
1. Przemysław Dudziński, Monsters without Shape and People without Substance – Tokusatsu Horrors by Honda Ishirō, „Silva Iaponicarum”, vol. XLIII/XLIV/XLV/XLVI, 2015.
2. Lech M. Nijakowski, Świat po apokalipsie: Społeczeństwo w świetle postapokaliptycznych tekstów kultury popularnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.
3. Damian Kutyła, Filmy anime jako najpopularniejszy produkt eksportowy japońskiej popkultury, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, tom XV, no. 3, 2018.
4. Robert Dudziński, Fantastyka naukowa w polskim piśmiennictwie krytycznofilmowym przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, „Images”, vol. XXVIII, no. 37, 2020.

Socio-Political Aspects of Kaiju Eiga Genre…
1. Benny Chen-heng Yang, Why Godzilla? The Factors for Global Fame of Tokusatsu Giant Monsters, „International Journal of Liberal Arts and Social Science”, vol. 5, no. 5, 2017.
2. Crînguța Irina Pelea, Exploring the Iconicity of Godzilla in Popular Culture. A Comparative Intercultural Perspective: Japan-America, „Postmodernism Problems”, vol. 10, no. 1, 2020.
3. R. Sanjeev Srivatsan, Mekhala Venkatesh, Godzilla – A study to Examine as More than Just a Monster Movie, „Pioneer”, vol. 13, no 1, 2021.
4. Joey Palluconi, Damian Schofield, The Kaiju as Beholder: Finding Empathy in Godzilla, „Screen Thought”, vol. 5, no. 1, 2021.
5. Shaun Wilson, Reconsidering Place in Honda’s Kaiju Eiga 1961-1969, „Screen Thought”, vol. 5, no. 1, 2021.

The Zigomar Scandal…
1. José Manuel Escalona Echániz, La censura al Japó des de Meiji fins a 1945 : nacionalisme i repressió estatal a la societat i els mitjans, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona 2016 [praca licencjacka].
2. María Nieves Moreno Redondo, Todos los rollos han sido mostrados. Benshi, una historia desde los márgenes del discurso al centro del relato (1896-1926), Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 2019 [rozprawa doktorska].
3. Nocora Massimo, 1897, la nascita del cinema in Giappone: Cinematografo Lumière contro Vitascopio Edison : protagonisti, ruoli e strategie pubblicitarie, „Comunicazioni sociali: Journal of media, performing arts and cultural studies. Nuova serie”, vol. XLIV, no 1 2022.

Przekształcenia formy i funkcji…
1. Robert Jarosz, Japanese talking pictures: magic lanterns, silent cinema and kamishibai in the context of etoki storytelling tradition, „Silva Iaponicarum”, Fasc. 69, Summer 2003.

Polisemiczne potwory
1. Kamila Augustyn, Warsztaty z apokalipsy. Zagrożenia atomową zagładą w reportażach Świetłany Aleksiejewicz, Katarzyny Boni oraz Johna Herseya, „Przegląd Humanistyczny”, nr 1 (456), 2017.
2. Zbigniew Wałaszewski, Mechagodzilla i kobieta cyborg. Technogroza triumfu nad naturą, „Literatura i Kultura Popularna”, vol. 25, 2019.
3. Kamil Smoczyński, Godzilla a relacja japońsko-amerykańska, „Refleksje”, nr 22, 2020.
4. Monika Ładoń, Cień Godzilli. Ganbare! Warsztaty umierania Katarzyny Boni w perspektywie studiów nad katastrofami, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica”, nr 11, 2023.
5. Łukasz Reczulski, Narodziny i rozkwit Polskiej Rzeczypospolitej Mangowej, Instytut Archeologii UŁ, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi, Łódź 2023.

„Gdzieś tam, gdzie życie jest tanie”…
1. Magdalena Kamińska, Upiór w kamerze: Zarys kulturowej historii kina grozy, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2016.
2. Katarzyna Jewtuch, Pornografia współczesna, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2017.

Kwiaty ciała i krwi…
1. Magdalena Kamińska, Upiór w kamerze: Zarys kulturowej historii kina grozy, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2016.
2. Katarzyna Jewtuch, Pornografia współczesna, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2017.
3. Ewa Pańkowska, S.N.U.F.F.: Człowiek w pułapce symulakrów (postmodernistyczna koncepcja Wiktora Pielewina), „Acta Neophilologica”, vol. XXI, nr 2, 2019.

„Na ducha Lenina!”…
1.  Mateusz Maleszka, Komiks na wojnie – Amerykański komiks wojenny podczas II wojny światowej, [w:] red. P. Grochmalski, P. Lewandowski, A. Krygier, Z historii mediów i dziennikarstwa. Studium selektywne, Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, 2015.

Superproduzioni all’italiana
1.  Anita Bielańska, Spadkobiercy neorealizmu i włoskie kino gatunków, [w:] red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Historia kina. Tom 3: Kino epoki nowofalowej, Universitas, Kraków 2015.
2. Kamila Kowalczyk, Baśń w zwierciadle popkultury: Renarracje baśni ze zbioru Kinder- und Hausmärchen Wilhelma i Jakuba Grimmów w przestrzeni kultury popularnej, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2016.
3. Grzegorz Fortuna, W krainie imitacji. Włoskie kino gatunkowe po 1980 roku, [w:] red. Anna Miller-Klejsa, Diana Dąbrowska, Kino włoskie po 1980 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

Postapokalipsa w sosie bolognese
1. Grzegorz Fortuna, W krainie imitacji. Włoskie kino gatunkowe po 1980 roku, [w:] red. Anna Miller-Klejsa, Diana Dąbrowska, Kino włoskie po 1980 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.