Bibliografia: Polskie publikacje o kinie Azji (bez Japonii) w otwartym dostępie

Artykuły w czasopismach:

Aleksandrowicz, Joanna, Czerwień i chłód – Żony i konkubiny Su Tonga i Zawieście czerwone latarnie Zhanga Yimou, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, nr 4(13), 2017. [LINK1]

Domalewski, Adam, Między Koreą i Europą. O dramaturgii filmów Kim Ki-duka , „Images”, vol. 16, no 25, 2015. [LINK1]

Helman, Alicja, Melodramat po chińsku, „Studia Filmoznawcze”, vol. 29, 2008. [LINK1]

Helman, Alicja, „Miłość jak pole bitwy” – Ostrożnie, pożądanie Eileen Chang i Anga Lee, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, nr 4(13), 2017. [LINK1]

Kowalczyk, Marcin, Bruce Lee na miarę naszych możliwości. Wschodnie sztuki walki w kulturze PRL‑u. Rekonesans, „Kultura Popularna”, nr 2(40), 2014. [LINK1]

Loska, Krzysztof, Posthumanistyczne echa, apokaliptyczne tony i zwierzęce odgłosy w filmach Bonga Joon-ho, „Images”, vol. 28, nr. 37. [LINK1]

Loska, Krzysztof, Żegnaj moja konkubino – film operowy jako alegoria polityczna, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, nr 4(13), 2017. [LINK1] [LINK2]

Artykuły w tomach zbiorowych:

Monografie:

Helman, Alicja, Nawiedzony przez obrazy: Twórczość filmowa Tiana Zhuangzhuanga, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016. [LINK1]

Publikacje anglojęzyczne polskich autor(ów/ek):

Siebert, Monika, East Asian Westerns at/as the Limits of the Western Genre Criticism, „Studia Filmoznawcze”, vol. 38, 2017. [LINK1]

Dodaj komentarz