Bibliografia: Polskie publikacje o kinie fantastycznym w otwartym dostępie

Artykuły w czasopismach:

Dobrowolski, Piotr, Film SF w nurcie historii kina, „Kultura i Historia”, Nr 1 2001. [LINK1]

Dudziński, Przemysław, W drodze do gwiazd — film fantastycznonaukowy w Związku Radzieckim w dobie wyścigu w kosmos na przykładzie twórczości Pawła Kłuszancewa, „Studia Filmoznawcze”, vol. 35, 2014. [LINK1]

Dudziński, Robert, Fantastyka naukowa w polskim piśmiennictwie krytycznofilmowym przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, „Images”, vol. 28, nr. 37. [LINK]

Gaczoł, Tomasz, „Aelita” Jakowa Protazanowa w „złotym dziesięcioleciu” Nowej Polityki Ekonomicznej, „Studia Filmoznawcze”, vol. 35, 2014. [LINK1]

Gaczoł, Tomasz, Kino, polityka i apokalipsa, „Studia Filmoznawcze”, vol. 34 2013. [LINK1]

Gajewska, Grażyna, Myśleć fantastyką. Przez science fiction do posthumanizmu, „Images”, vol. 28, nr. 37. [LINK1]

Głownia, Dawid, Polisemiczne potwory: Kaijū eiga jako nośnik treści społeczno-politycznych. Casus Godzilli, „Litteraria Copernicana”, nr 2(14), 2014. [LINK1] [LINK2]

Guzek, Mariusz, Czechosłowackie podróże w czasie – od filmowej lekcji przyrody do normalizacyjnej zwariowanej komedii, „Images”, vol. 28, nr. 37. [LINK1]

Kamrowska, Agnieszka, Elektroniczny łowca: postać cyborga w kinie science fiction głównego nurtu, „Images”, vol. 28, nr. 37. [LINK1]

Klejsa, Konrad, „Człowiek jest czemś, co przezwyciężone być powinno”. Dyskurs historiozoficzny 2001: Odysei kosmicznej, „Images”, vol. 28, nr. 37. [LINK1]

Kostyra Karolina, Szafa marzeń. Dziecięce kryjówki w E.T. Stevena Spielberga, „Images”, vol. 27, nr. 36. [LINK1].

Kowalczyk, Marcin, Mózg jako nowy wszechświat – wokół Incepcji Christophera Nolana, „Images”, vol. 28, nr. 37. [LINK1]

Lisiecka, Katarzyna, Akord à rebours. O muzyce i „duchowej inteligencji” w filmie Interstellar Christophera Nolana, „Images”, vol. 28, nr. 37. [LINK1]

Loska, Krzysztof, Posthumanistyczne echa, apokaliptyczne tony i zwierzęce odgłosy w filmach Bonga Joon-ho, „Images”, vol. 28, nr. 37. [LINK1]

Majer, Artur, Narracja czasem. Analiza struktury narracyjnej filmu Arrival (2016) Denisa Villeneuve’a, „Images”, vol. 28, nr. 37. [LINK1]

Pepliński, Maciej, Gatunek na usługach doktryny. Ideologia w polsko-enerdowskiej koprodukcji Milcząca gwiazda, „Images”, vol. 28, nr. 37. [LINK1]

Racięski, Bolesław, Przyszłość już była. Dystopie w najnowszym kinie science fiction Ameryki Łacińskiej, „Images”, vol. 28, nr. 37. [LINK1]

Rojek, Patrycja, Figura mitologicznej Kasandry w filmach science fiction, „Images”, vol. 28, nr. 37. [LINK1]

Stasiowski, Maciej, Przetopić chrom Przywracanie poprzedniej wersji systemu. Post-humanistyczna ®ewolucja w nowym kinie science-fiction, „Kultura i Historia”, nr 27, 2015. [LINK1]

Urbanowicz, Piotr, Inwazja jako metafora: Kino science-fiction a problemy społeczeństwa amerykańskiego okresu zimnej wojny, „Maska”, nr 26, 2015. [LINK1]

Wałaszewski, Zbigniew, Mechagodzilla i kobieta cyborg. Technogroza triumfu nad naturą, „Literatura i Kultura Popularna”, vol. 25, 2019. [LINK1]

Woroch, Adrianna, W świecie kolorowej (anty)utopii. O animowanych cyborgach w Kongresie Ariego Folmana, „Images”, vol. 28, nr. 37. [LINK1]

Artykuły w tomach zbiorowych:

Drzażdżewski, Szymon, „Alphaville” (1965) Jean-Luca Godarda – od radykalnej polemiki z tradycją kina fantastyczno-naukowego po akcesję do gatunkowego kanonu, [w:] Prze(d)sądy o czytaniu kultury, red. Juliana Czurko, Michał Wróblewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014. [LINK1]

Kletowski, Piotr, Uciekając z pułapki ciała: Kino Davida Cronenberga, [w:] Kulturowe emanacje ciała, red. M. Banaś, K. Warmińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011. [LINK1]

Monografie:

Loska, Krzysztof, Encyklopedia filmu science fiction, Rabid, Kraków 2004. [LINK1]

Publikacje anglojęzyczne polskich autor(ów/ek):

Dudziński, Przemysław, Monsters without Shape and People without Substance – Tokusatsu Horrors by Honda Ishirō, „Silva Iaponicarum”, vol. XLIII/XLIV/XLV/XLVI, 2015. [LINK1]

Głownia, Dawid, Socio-Political Aspects of Kaiju Eiga Genre: A Case Study of the Original Godzilla, „Silva Iaponicarum”, vol. XXXVII, 2013. [LINK1]

Góralik, Mikołaj, Sci-fEAST: Science fiction genre in Polish and Czechoslovakian cinema, [w:] History of European Cinema: Intercultural Perspective, red. M. Dondzik, M. Pabiś-Orzeszyna, B. Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015. [LINK1]

Grabias, Magdalena, Steampunk Visions: Retro-futurism in Cinema and Television, „Kultura i Historia”, Nr 33/2, 2018. [LINK1]

Pierzak, Maciej, David Avidan’s Message from the Future. Nuclear fantasies of the galactic poet, „Images”, vol. 28, nr. 37. [LINK1]

Wałaszewski, Zbigniew, Technology as Witchcraft. Fear and Desire: A Female Robot in Fritz Lang’s Metropolis, „Kultura Popularna”, nr 4(38), 2014. [LINK1]

Dodaj komentarz