Bibliografia: Polskie publikacje o kinie kryminalnym w otwartym dostępie

Artykuły w czasopismach:

Durys, Elżbieta, Łabędzi śpiew tradycyjnego japońskiego kina gangsterskiego: Akta yakuzy Kinjiego Fukasaku, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, vol. 2, nr 12, 2016. [LINK1]

Helman, Alicja, Pistolet, klucz i dalia, „Studia Filmoznawcze”, vol. 31, 2010. [LINK1]

Loska, Krzysztof, W świecie yakuzy – japońskie oblicze filmu czarnego, „Studia Filmoznawcze”, vol. 31, 2010. [LINK1]

Syska, Rafał, Panorama kontekstów amerykańskiego noir, „Studia Filmoznawcze”, vol. 31, 2010. [LINK1]

Sztąberek, Maciej, Jean-Pierre Melville – zapomniany stylista kina gangsterskiego,  „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, nr 4(13), 2017. [LINK1]

Włodek, Partycja, Film noir na pograniczu kontynentów – amerykańskie lęki, europejski styl, „Kultura Współczesna”, nr 2(68), 2011. [LINK1]

Włodek, Patrycja, Noir po francusku, czyli „Trylogia Delona” Jeana-Pierre’a Melville’a, „Studia Filmoznawcze”, vol. 31, 2010. [LINK1]

Artykuły w tomach zbiorowych:

Dudek, Małgorzata, Konstruowanie pożądania. Kim lub czym jest femme fatale w flmach Nikkatsu Noir? Przykład Branded to Kill Suzukiego Seijuna, [w:] Miłość po japońsku, red. M. Dudek, W. Krupska, A. Sieradzka, At Wydawnictwo, Kraków 2014. [LINK1]

Monografie:

Durys, Elżbieta, Amerykańskie popularne kino policyjne 1970-2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013. [LINK1]

Publikacje anglojęzyczne polskich autor(ów/ek):

Dodaj komentarz