Dzieje przyzakładowego kina Chemik w Alwerni: Rekonesans

Od dłuższego czasu chodzi mi po głowie projekt w duchu historii mówionej poświęcony dziejom kina Chemik działającego w schyłkowym okresie PRL-u przy Zakładach Chemicznych „Alwernia” w Alwerni, położonej ok. 50 km na zachód od Krakowa. Jako że część mojej rodziny pochodzi z Alwerni i okolic, kino okazjonalnie przewijało się w rodzinnych opowieściach. Dopiero trzy, cztery lata temu zacząłem uważniej nadstawiać ucha, gdy się to zdarzało, czując solidny materiał.

Miałem jednak poważne wątpliwości, czy na podstawie samych rozmów z niegdysiejszymi bywalcami kina (jeśli w ogóle więcej osób zgodziłoby się ze mną porozmawiać) udałoby się zrekonstruować jego historię. Na szczęście w sukurs przychodzi tu „Alchemik” – wydawany od 1972 roku miesięcznik załogi zakładów „Alwernia”. W latach 80., a więc w okresie funkcjonowania przyzakładowego kina, pismo redagowali Mieczysław Białas, Janusz Cholewa, Jan Daczyński, Zbigniew Gadomski, Włodzimierz Kawala, Zbigniew Klatka, Halina Kołodziejczyk, Zygmunt Kowalski i Jan Racut. Ten ostatni był zresztą jednym z inicjatorów jego utworzenia.

Archiwalne numery „Alchemika” pozwalają nie tylko na precyzyjne odtworzenie repertuaru kina niemal od początku jego działalności, ale i jako takie rozeznanie się w jego dziejach, głównie za sprawą dwóch artykułów zamieszczonych z okazji jego otwarcia[1] i piątej rocznicy funkcjonowania[2], choć nie tylko. W różnych działach „Alchemika” od czasu do czasu pojawiały się bowiem całe artykuły lub krótkie wzmianki związane z jego działalnością.

Kino Chemik działało od października 1982 roku do lutego 1991 roku. Projekcje odbywały się w nim trzy dni w tygodniu (czwartki, piątki i soboty) za wyłączeniem okresu wakacyjnego (lipiec i sierpień), a uczęszczali na nie nie tylko pracownicy zakładów, ale i mieszkańcy Alwerni i okolicznych miejscowości. W dalszej części wpisu możecie zapoznać się z historią kina – na tyle, na ile udało mi się ją odtworzyć na podstawie zawartości „Alchemika”.

Kto wie? Być może znajdą się wśród Was osoby, które odwiedzały kino Chemik, gdy to jeszcze działało, i wpis przywoła miłe wspomnienia.

Wcześniejsze pokazy filmowe w Alwerni i plany utworzenia stałego kina

Projekcje filmowe dla pracowników Zakładów Chemicznych „Alwernia” i okolicznych mieszkańców nie rozpoczęły się wraz z utworzeniem kina Chemik pod koniec 1982 roku. Redakcja „Alchemika” informowała, że w latach 50. XX wieku w zakładowym Klubie „Chemik” działało kino stałe[3], nie udało mi się jednak ustalić, kiedy rozpoczęło i zakończyło funkcjonowanie. Z opowieści rodziny, głównie babci, dowiedziałem się natomiast, że „kiedyś” (w jakimś bliżej nieokreślonym czasie, prawdopodobnie w latach 60.) w zakładach dość regularnie odbywały się projekcje organizowane przez kino obwoźne.

Rodzina wspominała, że w latach 70. w Klubie „Chemik” od czasu do czasu odbywały się pokazy filmowe, zwykle w ramach większych imprez. W „Alchemiku” trafiłem na ślad jednego tego typu wydarzenia. W numerze 11. z 1978 redakcja informowała, że podczas wieczornicy Ligii Obrony Kraju, która odbyła się 7 listopada w zakładowym domu kultury z okazji 35. rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego i 61. rocznicy rewolucji październikowej, urządzono konkurs wiedzy o udziale Ludowego Wojska Polskiego w II wojnie światowej oraz pokaz filmu Kierunek Berlin (1968, Jerzy Passendorfer)[4].

Trudno określić, kiedy w „Alwerni” zrodziła się myśl utworzenia stałego kina przyzakładowego. Z pewnością kroki w tym kierunku podjęto już w 1981 roku. W numerze z października w „Alchemiku” zamieszczono krótki wyimek z przygotowanego przez Marka A. Koprowskiego artykułu Czyńmy kulturę sami, dotyczącego planów komisji zakładowej „Solidarności” w zakresie uczestnictwa pracowników w kulturze. Czytamy w nim:

„[…] Komisja Zakładowa zacząć chce od zorganizowania w klubie stałego kina. Jest to instytucja z pewnością zakładowi i gminie potrzebna, zważywszy, że kina krakowskie leżą w odległości 30 km. Następnie działacze „Solidarności” myślą o powołaniu dyskusyjnego klubu filmowego…”[5].

Redakcja stwierdziła, że ze względu na objętość tekstu nie udało się go zamieścić w tym numerze, lecz zostanie opublikowany w całości w kolejnym. Pech chciał, że numer listopadowy był ostatnim, jaki wydano przed zawieszeniem wydawania pisma ze względu na wprowadzenie stanu wojennego. Kolejny numer ukazał się dopiero w maju 1982 roku – nie zamieszczono w nim artykułu Koprowskiego.

„Alchemik”, nr 11, 1981.

Utworzenie i początek działalności kina Chemik

Na ostatniej stronie „Alchemika” z października 1982 roku znalazł się artykuł Kino „Chemik” zaprasza, w którym Janusz Cholewa pokrótce opisał okoliczności powstania kina, podsumował pierwsze tygodnie jego działalności i przedstawił kilka pomysłów na jego dalsze funkcjonowanie.

Z artykułu wynika, że choć klub utworzono z inicjatywy niewielkiego grona osób, jego budowa, w pomieszczeniach zakładowego Klubu „Chemik”, była czynem społecznym, w który zaangażowali się liczni pracownicy zakładów. Cholewa pisał:

Zasiadając przed białym ekranem nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że możliwość taką stworzyła nam w Alwerni garstka ludzi: Kazimierz Kulczyk, Józef Pierzynka, Kazimierz Turaczyk, mgr Jan Racut, którzy korzystając z przychylności dyrekcji zakładów, a także z pomocy zakładowych malarzy, stolarzy, murarzy, pomiarowców i życzliwości ich kierowników, oddali obiekt do użytku[6].

Część inicjatorów utworzenia kina była później zaangażowana w jego bieżące funkcjonowanie. Szczęśliwie dzięki artykułowi opublikowanemu w „Alchemiku” z okazji pięciolecia działalności kina można poznać nazwiska jego pracowników:

Przyjemnie jest odnotować, że od początku pracują w kinie: kinooperator Józef Pierzynka, któremu pomaga obecnie Marek Wdówka i kasjerka Leonarda Ambrozińska. Bileterkami są Ryszarda Zapoteczna i Barbara Rokowska, a całością kieruje Kazimierz Kulczyk. Od początku filmy przywożą z Krakowa zakładowi kierowcy, a nad niezawodnością tych przewozów czuwa kierownictwo oddziału transportu samochodowego[7].

Cholewa podkreślał, że ze względu na to, iż Chemik jest kinem II kategorii (w PRL-u kina dzieliły się na zeroekrany, czyli kina premierowe, oraz kina I, II, III i IV kategorii, co warunkowało repertuar, jaki w nich wyświetlano), potencjalni widzowie nie mogą liczyć na to, że zobaczą w nich najnowsze produkcje, z pewnością jednak repertuar placówki jest atrakcyjniejszy od oferty telewizyjnej:

Trzeba jednak od razu zaznaczyć, że możliwości repertuarowe kina nie są zbyt duże. Na ekranie będą pojawiać się filmy starsze, nierzadko dobrze już znane. Niska, bo II kategoria przyznana „Chemikowi” ogranicza możliwości w tym zakresie. Na pewno nie będziemy więc oglądać filmów premierowych i to nie tylko zagranicznych, ale i polskich. Chociaż z drugiej strony, w konfrontacji z tym, co mamy możliwość oglądać na ekranach swoich telewizorów, „Chemik” powinien być aktualnie górą[8].

Cholewa wskazywał, że w początkowym okresie działalności kino cieszyło się dużą popularnością, w czym upatrywał zasług kierownictwa, dbającego o różnorodność repertuaru:

Pierwsze tygodnie wskazują na to, że kino zdobywa coraz większą popularność i to nie tylko wśród miejscowych. Na seansach zawsze można spotkać wielu mieszkańców okolicznych miejscowości. Widownia przewidziana na 180 miejsca zapełnia się przeciętnie w 70-80 procentach. Tak więc, wbrew przewidywaniom sceptyków i obawom organizatorów, działalność placówki spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem, a 14 października zapisze się w historii kina jako dzień, w którym po raz pierwszy część chętnych musiała odejść od kasy „z kwitkiem”, bowiem brakło dla nich biletów.

Niewątpliwie wiąże się to z repertuarem, który jest dobierany w myśl zasady dla każdego coś ciekawego. Widzowie mogli już zobaczyć horror, western, komedię. Będą też prezentowane inne gatunki filmowe, w tym także filmy „ambitniejsze”. Urozmaicony repertuar jest adresowany dla przeciętnego widza, głównie zaś do młodzieży[9].

Pisał także o planach kierownictwa związanych z dalszym rozwojem i działalnością kina. Odnosił się m.in. do kwestii promocji obiektu i jego oferty wśród okolicznych mieszkańców:

Ważnym zadaniem, jakie przyjęli na siebie organizatorzy kina jest utrzymanie rozbudzonego zainteresowania gminnej społeczności tą formą rozrywki, co przy okazji wpłynie na rentowność placówki oraz rozwijanie i popularyzację dalszych inicjatyw Klubu. Podstawowy warunek to wyjście naprzeciw masowemu odbiorcy. A więc przede wszystkim szeroka informacja poprzez reklamę w formie plakatów w okolicznych miejscowościach i samej Alwerni, anonsy w prasie regionalnej i zakładowym „Al-Chemiku”[10].

Wspominał również o pomyśle organizacji seansów dla dzieci, do którego jeszcze wrócę, oraz niedzielnych pokazów dla dorosłych (tych jednak nigdy nie uruchomiono). Poza tym poddał kilka własnych pomysłów: wprowadzenia zniżkowych miesięcznych abonamentów, przesunięcia początku projekcji o kwadrans, by mogli zdążyć na nie pracownicy zakładów kończący zmianę o 18:00 i dojeżdżający z Chrzanowa, oraz wykorzystania kina do promocji innych aktywności przyzakładowego klubu. „Jest przecież okazja, aby zainteresować czekających na rozpoczęcie filmu wystawą malarską czy fotograficzną, zaprezentować dorobek amatorskiego zespołu artystycznego itp.”[11] – pisał.

Cholewa nie szczędził pochwał kierownictwu kina, wskazał jednak, że do rozwiązania pozostał jeszcze szereg problemów. Za najważniejszy uznał brak pomieszczenia, w którym widzowie mogliby oczekiwać na rozpoczęcie seansów:

Bardzo poważnym mankamentem jest brak pomieszczenia, w którym widzowie mogliby oczekiwać na otwarcie sali kinowej. […] Na pewno problem ten można by chociaż częściowo rozwiązać po adaptacji na małą kawiarenkę któregoś z pomieszczeń z klubowego zaplecza. Możliwość taka istnieje i być może doczekamy się kiedyś jej urzeczywistnienia[12].

W odredakcyjnym komentarzu do artykułu odnotowano, że od 21 października seanse rozpoczynano z piętnastominutowym opóźnieniem. Z przywoływanego już tekstu rocznicowego z czerwca 1987 roku wynika, że większości pomysłów poddanych przez Cholewę nie wprowadzono w życie – w zakładowym klubie nie utworzono kawiarenki, nie organizowano w nim też wystaw i występów lokalnych amatorskich zespołów, a plany szerzej zakrojonej promocji repertuaru wciąż nie zostały zrealizowane. Na podstawie artykułu trudno wywnioskować, co stało się z pomysłem wprowadzenia abonamentu – autor proponuje „rozszerzenie” zniżkowego abonamentu na cały miesiąc, lecz możliwe, że był to błąd w druku i chodziło mu o „rozważenie”. Stwierdza również, że póki co nie udało się utworzyć Dyskusyjnego Klubu Filmowego, którego pomysł, poddany jeszcze przed powstaniem kina, co jakiś czas powracał w artykułach publikowanych w „Alchemiku”

Koniecznie trzeba zwiększyć reklamę kina np. ustawiając na osiedlu Chemików w Alwerni (a może i w innych miejscowościach) stałe gabloty na afisze, plakaty i fotosy oraz wprowadzić szersze omawianie wyświetlanych filmów w radiowęźle zakładowym. Proponuję też rozszerzyć, ze względu na wysokie ceny biletów, wprowadzenie zniżkowych abonamentów na cały miesiąc. O kawiarence, o wystawach czy występach własnych zespołów amatorskich, które można by przy okazji proponować widzom kina nie rozpisuję się szerzej, bo to chyba obecnie przekracza możliwości zakładowego klubu „Chemik”. Podobnie zresztą jak utworzenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego[13].

„Alchemik”, nr 6, 1982.
„Alchemik”, nr 9, 1987.

Popularności kina Chemik wśród okolicznych mieszkańców

Trudno jest, rzecz jasna, wyrokować o popularności kina na podstawie samych materiałów z „Alchemika” i dość ogólnikowych wspomnień kilku rozmówców. Niemniej fakt jego długoletniego funkcjonowania wskazuje, że ściągało widzów, przynajmniej w pierwszych latach istnienia. Kres jego działalności położyły przekształcenia okresu transformacji, w tym wzrost dostępności technologii wideo oraz bogactwo tytułów oferowanych na kasetach VHS, z którym niewielkie przyzakładowe kino nie było w stanie konkurować.

Na wczesnym etapie funkcjonowania kina liczba widzów najwyraźniej nie spełniała oczekiwań dyrekcji, ponieważ w „Alchemiku” z maja 1983 roku informowano, że jeśli w czerwcu będzie utrzymywać się mała frekwencja, zostanie zmniejszona liczba seansów i filmy będą wyświetlane tylko w czwartki i piątki[10]. Problem ten musiał być jednak tylko chwilowy, ponieważ dni, w które odbywały się projekcje, nie zmniejszono. Ponadto w numerze październikowym pisano już o dużym powodzeniu kina, dodając: „Dość powiedzieć, że do chwili obecnej kino miało ok. 20.000 widzów i nie tylko zarabia na siebie, ale przynosi niezły dochód”[15].

W artykule opublikowanym z okazji pięciolecia funkcjonowania kina przytoczono dość szczegółowe dane dotyczące jego rentowności i frekwencji na projekcjach w tym okresie.

W minionym pięcioleciu w „Chemiku” wyświetlono 350 filmów, łącznie z wyświetlanymi raz w miesiącu bajkami dla przedszkolaków i filmami-lekturami dla młodzieży szkolnej, sprowadzanymi w porozumieniu z kierownictwem szkół. W tym okresie odwiedziło kino 65 tys. widzów, którzy zapłacili za bilety ok. 2,5 mln. zł. Obecnie , po podwyżce cen biletów, roczne wpływy wynoszą ok. 800 tys. zł. Z tej kwoty 30 procent odprowadza się do Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów jako zapłatę za wypożyczane filmy, reszta zostaje w zakładzie, m.in. na pokrycie płac personelu i wydatków eksploatacyjnych[16].

Nietrudno zauważyć wyraźną dysproporcję pomiędzy danymi dotyczącymi frekwencji pomiędzy tym artykułem a przywoływanym nieco wyżej tekstem z października 1983 roku – w świetle tego drugiego przez pierwszy rok działalności kina odwiedziło je około 20 tys. osób, zaś wedle drugiego w ciągu pięciu lat na sali zebrało się łącznie 65 tys. widzów. Choć nie można wykluczyć, że po okresie wzmożonego zainteresowania ofertą kina, gdy to było jeszcze nowinką, frekwencja spadała, skłonny jestem przypuszczać, iż w artykule z 1983 roku podano zawyżoną liczbę odwiedzin na seansach.

Drastyczny spadek frekwencji wystąpił natomiast z pewnością na początku lat 90., co doprowadziło do zamknięcia kina. W lutym 1991 roku na łamach „Alchemika” informowano, że na seanse przychodzi nieraz ledwie po kilka osób, wskutek czego trzeba je odwoływać[17]. Do tego jeszcze wrócę.

Informacje o repertuarze kina w „Alchemiku”

Jak już wspominałem, archiwalne numery „Alchemika” pozwalają na precyzyjne odtworzenie repertuaru kina Chemik niemal od początku jego funkcjonowania aż do zamknięcia. Choć planów zawieszania na terenie Alwerni i pobliskich miejscowości plakatów z informacją, jakie filmy grane są aktualnie w kinie, nie udało się zrealizować, repertuar kina na najbliższy miesiąc zamieszczano na ostatniej stronie każdego numeru pisma. Po raz pierwszy opublikowano go najprawdopodobniej w numerze ze stycznia 1983 roku – najprawdopodobniej, ponieważ nie mam niestety dostępu do numeru z grudnia 1982 roku, więc nie mogę być pewien.

Bardzo szybko, bo już w marcu 1983 roku, sekcja z repertuarem kina dorobiła się charakterystycznego logo, które utrzymało się do końca działalności obiektu – składało się z napisu Kino „Chemik” zaprasza i wizerunku projektora.

„Alchemik”, nr 1, 1983.
„Alchemik”, nr 5, 1983.
„Alchemik”, nr 1, 1987.
„Alchemik”, nr 9, 1989.

Opisy repertuaru były zwykle zdawkowe i ograniczały się do informacji o dniach wyświetlania filmów, ich polskich tytułach, kraju produkcji, godzinie projekcji i ograniczeniach wiekowych. Od stycznia 1983 roku do stycznia 1991 roku tylko trzy razy sekcja z repertuarem zawierała dłuższe opisy filmów.

W numerze marca 1983 roku znalazły się takie opisy filmów:

 • Gorączka sobotniej nocy (Saturday Night Fever, 1979, John Badlam): „Jeden z najgłośniejszych na polskich ekranach filmów »disco« ze słynnym Johny Travoltą w roli głównej”,
 • Trędowata (1976, Jerzy Hoffman): „Nowa adaptacja znanej powieści Mniszkówny. W roli tytułowej E. Starstecka”,
 • Lawina (Avalanche, 1978, Corey Allen): „Film z serii katastroficznej, ukazujący niszczące działania gigantycznej lawiny, która stacza się na luksusowy kurort zimowy”,
 • Piraci XX wieku (Piraty XX wieka, 1979, Borys Durow): „Opowieść o piratach napadających obecnie na statki handlowe”,
 • Dziedzictwo (The Legacy, 1978, Richard Marquand): „Film o tematyce pozamaterialnej umieszczony we współczesnych realiach”[18].

Po raz drugi opisy filmów pojawiły się w zapowiedziach dopiero dwa lata później, w numerze z kwietnia 1985 roku. Prezentowały się następująco:

 • Ja cię trzymam, tym mnie trzymasz za bródkę (Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, 1978, Jean Yanne): „Komedia. Znany aktor J. Janne w reżyserowanym przez siebie filmie daje groteskową wizję świata telewizji”,
 • Limuzyna Daimler Benz (1981, Filip Bajon): „Dramat psychologiczny. Akcja filmu toczy się w ostatnich miesiącach przed napaścią Hitlera na Polskę”,
 • Widziadło (1984, Marek Nowicki): „Horror. Widziadło jest filmem wyjątkowym ze względu na bogactwa świata wizyjnego, formę artystyczną, jak i przepełnienie obrazu erotyką”,
 • A stawką jest śmierć (Le Prix du danger, 1983, Yves Boisset): „Ostrze swej krytyki film kieruje przeciwko imperium, jakim w dzisiejszym świecie staje się nierzadko telewizja”[19].

Opisy zamieszczono również w następnym numerze:

 • Tysiąc miliardów dolarów (Mille milliards de dollars, 1982, Henri Verneuil): „Znany twórca kina francuskiego H. Verneuil (»I… jak Ikar«, »Klan Sycylijczyków«) w swoim najnowszym filmie ukazuje kulisy wielkiego międzynarodowego towarzystwa przemysłowo-handlowego. Jest i thriller polityczny o sensacyjnej, intrygującej i trzymającej w napięciu akcji”,
 • Star 80 (1983, Bob Fosse): „W »Star 80« opierając się na materiałach prasowych, zapisach telewizyjnych i relacjach ludzki, reżyser podjął próbę rekonstrukcji krótkiej kariery Doroty, szukając jednocześnie przyczyn jej tragicznego zakończenia”,
 • Inne spojrzenie (Egymásra nézve, 1982, Károly Makk, János Xantus): „Dramatyczny związek uczuciowy dwóch kobiet rzuconych na tło przełomowych lat październikowych. Niebezpiecznie zbliżając się do pornografii, wdzierając się w sferę intymności głębiej niż zwykło się uznawać za dopuszczalne, twórca podkreśla rozpaczliwy temat samotności, inności kobiet”,
 • Klasztor Shaolin (Shaolin si, 1982, Hsin-Yen Chang): „Akcja rozgrywa się we wczesnym średniowieczu, młody mnich buddyjski broni wraz z towarzyszami świątyni i klasztoru Shaolin, kolebki walki kung-fu, przed najazdem wojsk okrutnego feudalnego księcia”[20].

Podejrzewam, że brak opisów filmów w sekcji z programem kina wynikał prawdopodobnie z ograniczeń objętościowych pisma. Nie wiem, dlaczego zamieszczono je akurat w tych numerach – być może uda mi się to ustalić, jeśli kiedykolwiek będę miał możliwość porozmawiania z kimś z redakcji.

Pod koniec wpisu zawarłem repertuar kina od lutego 1983 roku do stycznia 1991 roku w postaci, w jakiej udało mi się odtworzyć go na podstawie numerów „Alchemika”, do których miałem dostęp. Brakuje w nim danych dla lutego i marca 1984, lutego 1985, stycznia i czerwca 1987 i niemal całego (za wyjątkiem stycznia) 1986 roku. Gdy zdobędę brakujące numery pisma, uzupełnię go. W przyszłości chciałbym też opracować tabelę z danymi dotyczącymi krajów produkcji wyświetlanych filmów dla poszczególnych lat.

Na marginesie warto odnotować, że działalność kulturalna Klubu „Chemik” nie ograniczała się wyłącznie do prowadzenia kina i organizowania imprez okolicznościowych. Oferował on też wyjazdy na wydarzenia rozrywkowe i kulturalne odbywające się w większych miastach, głównie Katowicach i Krakowie. I tak na przykład: w „Alchemiku” z lutego 1983 roku ogłoszono wyjazdy na operetkę Król walca Johana Straussa w Operetce Gliwickiej, koncerty tribute bandu The Beatles Revival Band i Hanny Banaszak w Hali Widowiskowo-Sportowej w Katowicach oraz występ Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze w tym samym miejscu[21], natomiast w numerze kwietniowym na spektakl Tango w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i musical Błękitny zamek w Operetce Krakowskiej[22].

Projekcje dla dzieci i uczniów szkół podstawowych

Poza projekcjami odbywającymi się w czwartki, piątki i soboty w godzinach wieczornych, przeznaczonymi głównie dla starszej widowni, w kinie Chemik organizowano także seanse adresowano do dzieci i uczniów szkół podstawowych. Ten aspekt działalności kina jest szczególnie trudny do odtworzenia na podstawie samych tylko materiałów z „Alchemika”, jako że rzadko odnotowywano w nim pokazy dla najmłodszych.

W numerze z marca 1983 roku informowano, że od kwietnia kino oraz przedstawiono ich harmonogram na najbliższy miesiąc. W ramach każdego poranka miała zostać wyświetlona jedna krótkometrażowa polska animacja: 4 kwietnia (poniedziałek) – Bajka o śnieżynce, 9 (sobota) – Dwie gitary, 16 (sobota) – Reksio strażak, 20 (środa) – W parku, a 30 (sobota) – Tajemniczy plan z serii filmów o Bolku i Lolku)[23]. W następnym podano natomiast harmonogram poranków na maj. Nastąpiła tu wyraźna zmiana w stosunku do programu z kwietnia, jako że pokazy dla najmłodszych miały odbywać się w regularnych odstępach – w każdą sobotę. Zaplanowano wyświetlenie następujących tytułów: Arka Noego, Agata i siedem kolorów, Awantura w sadzie i Awantura z kretem[24].

Określenie „poranki” było w tym przypadku pewnym nadużyciem, ponieważ seanse zaczynały się o 11:00. Wygląda na to, że godziny i terminy projekcji budziły kontrowersje, gdyż w tym samym numerze w sekcji z wydarzeniami z życia zakładu odnotowano:

W kinie „Chemik” rozpoczęto wyświetlanie filmów dla dzieci – tzw. poranki. Słyszeliśmy jednak, że terminy ich wyświetlania (sobota godz. 11,00) nie są trafnie dobrane. Już lepiej byłoby w inny dzień tygodnia (np. czwartek lub piątek przed seansem głównym) lub w niedzielę w godzinach południowych[25].

Kwestię tę najwyraźniej przemyślano, bowiem program z numeru majowego numeru zawiera informację o „zestawach bajek” wyświetlanych co sobotę o godz. 15:00[26].

Później wyświetlanie zestawów bajek odnotowywano w „Alchemiku” tylko sporadycznie. Przykładowo: w numerze z grudnia 1983 roku informowano, że 15 stycznia o godz. 16:30 wyświetlone zostaną „bajki dla dzieci”[27], a z sierpnia 1984 roku, że 15 września o 17:00 będzie można obejrzeć „bajki”[28]. Wygląda więc na to, że pomysł cotygodniowych poranków dość szybko zarzucono na rzecz seansów odbywających raz w miesiącu.

Specjalne pokazy dla uczniów szkół podstawowych odbywały się, jak można sądzić, nieregularnie. W marcu 1983 roku na łamach „Alchemika” informowano, że w dniach 6-8 kwietnia zostaną wyświetlone obie części filmu W pustyni i w puszczy (1973, Władysław Ślesicki)[29]. Projekcje te znalazły ciekawą kontynuację – w numerze grudniowym zamieszczono artykuł, z którego wynika, że film zainspirował druhnę Jadwigę Zub do zorganizowania dla zuchów zabawy w zdobywanie sprawności Stasia i Nel. W tekście można przeczytać m.in., że:

Druhna zaprowadziła zuchów do pobliskiego lasu i tam zaczęli grać role filmowych bohaterów i ich przygody. Budowali zeribę, udawali Murzynów spotkanych w czasie ucieczki itp. Było bardzo fajnie , ale to nie koniec zabawy, lecz jedna z sześciu zbiórek. Na innej zuchy wykonały maski na twarze, a następnie przy dźwiękach gorejącej afrykańskiej muzyki, naśladowały murzyńskie tańce. Cykl zbiórek poświęcony przygodom Stasia i Nel został zakończony wykonaniem pamiątkowego latawca i uroczystym wpisem do kroniki drużyny[30].

„Alchemik”, nr 12, 1983.

W listopadzie 1985 roku w „Alchemiku” informowano, że 8 października kino Chemik zorganizowało w ramach obchodów 68. rocznicy rewolucji październikowej pokaz związanego z nią filmu, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych[31]. Z kolei w styczniu 1988 roku podano do wiadomości, że w okresie ferii zimowych w kinie będą wyświetlane filmy dla dzieci i młodzieży: 2 i 8 lutego niesprecyzowany „film fabularny dla szkół”, 3 i 4 – Bajka o smoku i pięknej królewnie (Za humny je drak, 1983, Radim Cvrcek) i Przyjaciel wesołego diabła (1986, Jerzy Łukaszewicz), a od 11 do 13 – Mała czarownica (Malá čarodějnice, 1983, Zdenek Smetana) i Tajemnica starego strychu (Tajna starog tavana, 1984, Vladimir Tadej)[32].

Wydarzenia specjalne w kinie Chemik

Okazjonalnie w kinie Chemik organizowano różnego rodzaju wydarzenia specjalne, odbywające się zwykle w czasie przewidzianym na regularne seanse. Najwcześniejszym były prawdopodobnie Dni Filmu Radzieckiego z października 1983 roku, w ramach których wyświetlono Czwarte zwycięstwo (Czetwiortaja wysota, 1977, Igor Wozniesienski), Bądź moim mężem (Budtie moim mużem, 1981, Ałła Surikowa) i Dersu Uzałę (Diersu Uzała, 1975, Akira Kurosawa).

„Alchemik”, nr 10, 1983.

Najciekawszym wydarzeniem specjalnym zorganizowanym w kinie Chemik był niewątpliwie przegląd tzw. filmów z pogranicza, czyli filmów erotycznych, który odbył się tam w maju 1989. Rzecz jasna uznanie części wyświetlonych wówczas filmów za „erotyczne” może budzić zastrzeżenia, nie tylko ze współczesnej perspektywy. Oczyma wyobraźni widzę pracownika zakładów, który wybiera się do kina na „erotyka”, a dostaje… Wielkie żarcie (La grande bouffe, 1973, Marco Ferreri). No cóż, ja nie byłbym zadowolony. Tym bardziej, że bilet na ten film kosztował ponad dwa razy więcej niż na zwykły seans.

Po kolei jednak. W „Alchemiku” z marca 1989 roku pojawił się taki anons:

W maju kino „Chemik” organizuje przegląd filmów erotycznych, tzw. z pogranicza, takich jak: polski film „Łuk Erosa” oraz filmy francuskie „Bilitis”, „Betty”, „Wielkie żarcie”. Filmy będą wyświetlane na seansach nocnych, początek o godz. 21.00. Bilety w cenie 400-500 zł sprzedawane będą w Klubie „Chemik” na tydzień przed seansem w formie przedsprzedaży. Ilość seansów uzależniona będzie od zainteresowania widzów. Filmy powyższe wyświetlane będą wyłącznie dla widzów dorosłych w związku z tym przy wejściu na seans obowiązuje dowód osobisty. Filmy produkcji francuskiej są w wersji oryginalnej i dlatego tłumaczenie czytane będzie przez lektora[33].

Przynajmniej części czytelników idea przeglądu filmów erotycznych wydałą się tak kuriozalna, że wzięła ją za primaaprilisowy żart redakcji. Tak przynajmniej twierdziła sama redakcja w opublikowanym na pierwszej stronie następnego numeru sprostowaniu o tytule Żarty na bok:

Zawsze staramy się być rzetelni, ale w ubiegłym numerze celowo zamieściliśmy dwie informacje, które niewiele mają wspólnego z prawdą. Pierwsza z nich mówiła o mającej powstać po drugiej stronie zalewu „Skowronek” plaży dla naturystów, druga przedstawiała uroki podróżowania łodzią podwodną rzekomo zakupioną przez nasz Ośrodek Wypoczynkowy.

Tych, którzy w to uwierzyli jak i tych, który od razu odkryli nasz primaaprilisowy żart – przepraszamy. Natomiast wszystkich, którzy dopatrzyli się go w informacji o filmach z pogranicza w kinie „Chemik” pragniemy wyprowadzić z błędu. Istotnie w naszym kinie w maju planuje się wyświetlać tego rodzaju filmy, w co jakoś nie chciało uwierzyć wielu spośród Czytelników[34].

„Alchemik”, nr 3, 1989.

Przegląd „filmów z pogranicza” z pewnością się odbył, niestety w „Alchemiku” nie odnotowano później, jakim powodzeniem się cieszył. Filmy te wyświetlano w czwartki o 20:30, tuż po zakończeniu zwykłych projekcji. I tak na przykład 18 maja po pokazie przeznaczonego dla widzów dorosłych Supergliny – czyli RoboCopa (1987, Paul Verhoeven) – zaprezentowano Bilitis (1977, David Hamilton), zaś tydzień wcześniej polski Łuk Erosa (1987, Jerzy Domaradzki) wyświetlono niedługo po familijnym Krótkim spięciu (Short Circuit, 1986, John Badham). Ceny wejściówek były zdywersyfikowane. Najdroższy był bilet na Wielkie żarcie, który kosztował 500 zł, najtańszy zaś na Łuk Erosa – wyświetlany już w ramach zwykłych pokazów na początku grudnia 1988 roku – za który należało zapłacić 200 zł. Wejściówki na Bilitis i Betty (37°2 le matin, 1986, Jean-Jacques Beineix) kosztowały natomiast po 400 zł. Dla porównania – bilety na zwykłe seanse kosztował w tym okresie w Chemiku od 150 do 200 zł, a ulgowe od 100 do 150 zł.

„Alchemik”, nr 4, 1989.

W marcu 1990 roku dyrekcja kina we współpracy z działem socjalnym i związkami zawodowymi zakładów umożliwiła załodze obejrzenie w bardzo atrakcyjnej cenie ulgowej (1/3 ceny biletu) wznowionego w 1989 roku klasyka – Przeminęło z wiatrem (Gone with the Wind, 1939, Victor Fleming). W lutym informowano na łamach „Alchemika”:

Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami Kino „Chemik” oferuje w marcu br. wielki przebój kinowy pt. „Przeminęło z wiatrem”. Aby umożliwić jego oglądnięcie jak największej części naszej załogi oba związku zawodowe i dział socjalny postanowiły wspólnie ufundować ulgowe bilety dla pracowników i ich rodzin. Bilety ulgowe w cenie 1000 zł (koszt biletu normalnego 3000 zł) można nabywać od 1 marca w kasie kina lub w kasie zakładu, a w godzinach popołudniowych i nocnych w centrali telefonicznej (stara portiernia)[35].

Inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem, gdyż w następnym numerze w dziale Miesiąc informowano, że pracownicy zakładu zakupili dla siebie i swoich rodzin 453 bilety ulgowe na to wydarzenie. „Czekamy na podobnie ciekawe propozycje repertuarowe (i finansowe) w naszym kinie)”[36] – dodała redakcja.

Nie był to pierwszy przypadek wyświetlania w kinie wznowionego klasyka – w kwietniu 1988 roku prezentowano w nim Komediantów (Les enfants du paradis, 1945, Marcel Carné), lecz bilety sprzedawano w normalnych cenach[37]. Być może dyrekcja kina próbowałaby organizować podobne przedsięwzięcia w przyszłości (a kto wie, czy nie próbowała?), gdyby nie to, że kino przestało istnieć niespełna rok później.

W lipcu 1990 roku, w czasie wakacyjnej przerwy w działalności kina, na łamach „Alchemika” informowano o możliwości składania zamówień na filmy, jakie chciałoby się zobaczyć w Chemiku:

Nasze kino gotowe jest w każdym miesiącu sprowadzać filmy na życzenie. „Zamówienia” należy składać do ok. 10 dnia każdego miesiąca poprzedzającego realizację. Jedynie w sierpniu trzeba to uczynić wcześniej, bo wznawiając działalność po przerwie musimy wcześniej złożyć zapotrzebowanie na filmy. Jeśli macie państwo ulubione filmy, które chcecie ponownie zobaczyć, lub słyszeliście o dobrym filmie, który nie był jeszcze u nas wyświetlany, zgłoście swoją propozycję (życzenie) kierownikowi klubu „Chemik” (tel. 206), lub bezpośrednio personelowi kina”[38].

Być może część oferty kina w schyłkowym okresie jego działalności stanowiły filmy sprowadzone w ten właśnie sposób – w repertuarze dominowały wówczas tytuły komercyjne, choć jednocześnie ostatnim filmem, jaki wyświetlono w Chemiku, był Ran (1985) Akiry Kurosawy. Faktem jest jednak, że inicjatywa „Filmy na życzenie” była łabędzim śpiewem kina.

Nie wszystko idzie jak z płatka, czyli problemy kina Chemik

Na przestrzeni blisko dziewięcioletniej działalności kina jego dyrekcja borykała się z szeregiem mniejszych i większych problemów. Po części z nich został ślad na stronach „Alchemika”.

W numerze ze stycznia 1983 roku redakcja odniosła się do problemu tzw. koników, czyli osób wykupujących bilety na seanse i odsprzedających je później po zawyżonej cenie.

Uwaga koniki! Uruchomienie kina „Chemik” stworzyło nową, nieznaną w tych okolicach profesję, a mianowicie koników biletowych. Przedsiębiorczość młodych chłopców, bo tacy się tym zajmują, może imponować, ale my nie chwalimy takiego zajęcia. Chwalimy atrakcyjność kina i sprowadzonych tam od początku filmów[39].

Jeszcze w tym samym roku zwrócono uwagę na problem poważniejszy (przynajmniej dla części widowni i komentatorów), mianowicie obecność dzieci na seansach przeznaczonych dla widzów dorosłych. W numerzez z października 1983 roku Halina Kołodziejczyk pisała:

Przeważającą część widowni [kina Chemik] stanowią ludzie młodzi, a nawet bardzo młodzi. Powoduje to w przypadku filmów przeznaczonych wyłącznie dla widzów dorosłych, denerwujące i nieprzyjemne dla pozostałej części widowni komentarze i reakcję na niektóre sceny. Obserwuje się to zresztą prawie we wszystkich kinach i nie nad tym ubolewam.

Niepokojącym natomiast dla mnie faktem była obecność na niektórych seansach przeznaczonych dla widzów dorosłych, siedmio- czy ośmioletnich dzieci, reagujących w na bardzo brutalne sceny (np. w filmie „Wejście smoka”) płaczem i krzykiem. Niepokojące to tym bardziej, że niektóre z tych dzieci przyszły do kina pod opieką rodziców.

Apeluję więc do obsługi kina, by wykazała więcej rozwagi i rozsądku przy kwalifikowaniu swych widzów, zwłaszcza, że jak widać brak tych cech niektórym rodzicom.

Zastanawiająca jest ta lekkomyślność i beztroska z jaką wysyłają czy zabierają do kina swe pociechy, nie upewniwszy się uprzednio, czy jego repertuar jest odpowiedni dla wieku ich dzieci. Czyżby nie zdawali sobie sprawy ze szkodliwości swojego postępowania dla rozwoju emocjonalnego i psychicznego dziecka. Jeśli tak, a są tego przykłady – niechże ten obowiązek weźmie na siebie obsługa kina[40].

„Alchemik”, nr 10, 1983.

Kwestia ta powróciła na łamach „Alchemika” w numerze z sierpnia 1987 roku w tekście, którego autor, skrywający się pod pseudonimem Zet-Ka (Zbigniew Klatka? Zygmunt Kowalski?), pisał:

Nie wiem po co podaje się na afiszach kinowych informacje o tym od ilu lat jest dozwolony dany film, skoro nikt tego w żadnym kinie nie respektuje.

Oto duże kino w wojewódzkim mieście, starszy pan w liberii, wpuszczający na salę, przepuszcza 7-10-telnich chłopców na film od 18 lat. Nie wiem jak państwa, ale mnie krępuje obecność dzieci nie tylko na filmach erotycznych, ale także także krwawych. Niestety w ostatnich latach dyscyplina w tym względzie wyraźnie się rozluźniła. Pamiętam doskonale, jako siedemnastolatek musiałem mocno wyciągać szyję i srożyć meszek pod nosem, by wejść na film pt. »Prawda« z Bardotką, chociaż tzw. momenty, które były w tym filmie, są teraz prawie w każdym filmie dla dzieci, wyświetlanym w niedzielnym »Teleranku«.

Podobno to reforma spowodowała, że dzieci wpuszcza się na filmy z panienkami bez reform. Ale kino »Chemik« nie jest na własnym rozrachunku gospodarczym, a… No, żeby to było ostatni raz![41]

Wątek nieletnich przebywających na nieodpowiednich dla nich seansach (i psujących je starszym widzom) przewinął się też w kilkukrotnie przywoływanym już artykule opublikowanym na pięciolecie działalności kina, w którym prawdopodobnie ten sam autor pisał:

Na koniec kilka uwag i spostrzeżeń związanych z działalnością kina. Otóż wydaje się, że od pewnego czasu program kina dobiera się pod gusty młodzieżowej widowni, preferując filmy kasowe, np. o wschodnich walkach, ale nie zawsze wartościowe. Z kolei na filmach ambitnych, trudniejszych, reakcje części widowni nie zawsze są właściwe, co zniechęca do odwiedzania kina publiczność dojrzałą. Kierownictwo kina zamierza temu przeciwdziałać, wprowadzając – jak mnie zapewniono – rygorystyczne przestrzeganie wieku. A może należałoby przed niektórymi filmami wprowadzić krótkie pogadanki (recenzje), przygotowujące do oglądania trudniejszych pozycji?[42]

Istotny problem dla dyrekcji kina i części wodzów stanowiło sąsiedztwo sławetnego baru „Miś”, gdzie podawano napoje wyskokowe i – jak przekazała mi rodzina – nietrudno było dostać w twarz. W artykule opublikowanym z okazji uruchomienia kina, Cholewa pisał:

Dużo kłopotu sprawiają też widzowie nie zawsze umiejący się kulturalnie zachować podczas projekcji. Niewątpliwie spora w tym „zasługa” sąsiadującego z kinem baru „Miś” (a może dałoby się wstrzymać sprzedaż napojów alkoholowych w te popołudnia, gdy planowana jest projekcja)[43].

Bar przywołano w „Alchemiku” w kontekście działalności kina jeszcze raz, dwa lata później. W numerze z grudnia 1984 roku w dziale „W naszym tygielku” pojawiła się wzmianka opatrzona śródtytułem Siuś – pauza:

Dziwne zjawisko zaobserwowano w kinie »Chemik«. Prawie podczas każdego seansu kilkunastu widzów, często więcej, wchodzi do ubikacji (niektórzy po kilka razy). Różnie próbowano to tłumaczyć (reakcja na zły film, za gorąco na sali, darmowa ubikacja, itp.), lecz nam się wydaje, że przyczyna jest następująca: W barze »Miś« pijalnia, a w kinie »Chemik« siusialnia!”[44]

Trudno powiedzieć, na ile sąsiedztwo baru było faktycznie uciążliwe dla funkcjonowania kina, na ile zaś negatywne wzmianki o „Misiu” były przejawem ogólnej niechęci do tego przybytku żywionej przez część mieszkańców Alwerni i redakcji „Alchemika”. Ta ostatnia nie szczędziła krytycznych uwag pod adresem „Misia”, a na przełomie 1977 i 1978 roku wręcz wypowiedziała mu wojnę.

W grudniu 1978 roku w artykule Piwko za piwkiem… odmalowano bardzo nieprzychylny obraz lokalu:

Trudno jest nam powstrzymać się też od wyrażenia swojej opinii na temat zlokalizowanego przy zakładach baru „Miś”. Wiedzie on swoją nędzną egzystencję jedynie dzięki piwu.

Niewielka salka pęka w szwach szczególnie w dnie wypłat, ale i w pozostałe jest tutaj gwarno. Co jakiś czas dochodzi do awantury, a nawet poleje się krew. Tak oto gładko toczy się barowe życie, na piwnym rauszu.

Piwo podaje się bez ograniczeń, co nie jest w stanie nas zdziwić. Jest przecież jedynym liczącym się źródłem zysku. Bar musi wyjść na swoje. Wprawdzie „Miś” prowadzi gorące dania obiadowe, ale kto z tego korzysta, kiedy opodal znajduje się nasza stołówka, dostępna nie tylko dla naszych pracowników, ale i obcych przedsiębiorstw wykonujących dla nas prace.

Zajrzyjmy do wnętrza baru cuchnącego kwaśnym odorem piwa. Jak było do przewidzenia ma on swoich stałych bywalców, których z grubsza można podzielić na trzy grupy. Pierwszą tworzą junacy OHP, drugą stanowią pracownicy obcych firm u nas zatrudnionych, a trzecia, chyba najmniej liczna, to „reprezentanci” miejscowych mieszkańców (przychodzą tu oczywiście na piwo, bowiem większość z nich stołuje się w stołówce zakładowej, a przypadkowemu turyście zwykle odchodzi ochota na jedzenie).

W tak ogłupiający sposób marnuje się czas, który można by bardziej kulturalnie wykorzystać. Odnosi się to przede wszystkim do junaków OHP, młodych ludzi, wkraczających dopiero w dorosłe życie[45].

W zamieszczonym w następnym numerze artykule Łatwo splamić dobrę imię załogi i zakładu pisano, że w godzinach przedpołudniowych w barze „Miś” spożywają alkohol pracownicy firm obcych, wystawiając – niesłusznie – złe świadectwo załodze zakładu. „Łatwo […] można się pomylić i uznać za członka naszej załogi każdego wracającego pod »dobrą datą« z »«Misia« do zakładu”[46] – skarżył się dziennikarz. Pismo kontynuowało swą krucjatę przeciw „Misiowi” w numerze z lutego[47], a miesiąc później zamieściło zdjęcie tablicy z reklamą lokalu opatrzone komentarzem:

Bar „Miś”? Nie polecamy! Natomiast niezbyt estetycznie wyglądającą tablicę, ustawioną przy drodze publicznej, polecamy Rejonowi Dróg Publicznych – Kraków, ul. Mogilska 25[48].

„Alchemik”, nr 1, 1978.

Nieudane próby utworzenia przyzakładowego DKF-u

Jak już wspomniałem, jeszcze przed powstaniem kina rozważano utworzenie przy nim Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Plany te podano do wiadomości w „Alchemiku” już w 1981 roku[49], a w numerze z marca 1983 roku pojawił się materiał opatrzony tytułem Czy powstanie DKF?, w którym pisano:

Takie kluby zrzeszają miłośników sztuki filmowej, który nie tylko pragną pogłębić swe wiadomości o tej dziedzinie, ale zamierzają także brać czynny udział w popularyzowaniu wartościowych zjawisk artystycznych. Z jednej strony DKF są wiec szkołą patrzenia na film, sprzyjającą wyrobieniu właściwych kryteriów oceny dzieł sztuki, z drugiej – szkołą kształcenia i rozwijania zaangażowanych i społecznie skrystalizowanych postaw[50].

Wśród zamierzonych celów DKF-u wymieniono wyświetlanie „utworów o wysokich walorach ideowo-artystycznych, często nie wyświetlanych we wszystkich kinach”, filmów z repertuaru kin studyjnych i przeznaczonych do rozpowszechniania wyłącznie w DKF-ach oraz organizowanie spotkań z teoretykami i twórcami filmowymi. Anons kończyła informacja, że postanie DKF-u uzależnione jest od liczby członków i prośbą do zainteresowanych o zgłaszanie się w tej sprawie do Waldemara Siemka lub kierownictwa kina.

„Alchemik”, nr 3, 1983.

Zainteresowanie powołaniem do życia DKF-u ze strony załogi zakładów i okolicznych mieszkańców musiało być jednak nikłe, jako że ambicji tych nigdy nie udało się zrealizować.

Cztery miesiące po publikacji powyższego anonsu Włodzimierz Kawala pytał w krytycznym tekście Quo vadis Alwernio?: „Jakie można znaleźć usprawiedliwienie dla nie podjęcia inicjatywy utworzenia przy nowo powstałym kinie »Klubu Filmowego«?”[51].

Nie jest moją intencją wchodzenie w polemikę z artykułem sprzed blisko czterdziestu lat, sądzę jednak, że nieudane próby stworzenia przyzakładowego DKF-u i wybrzmiewający w kilku materiałach z „Alchemika” żal do widowni za brak zainteresowania tą inicjatywą oraz jej jakoby niewłaściwie zachowanie w kinie i niewybredne gusta wskazują na różnice w oczekiwaniach względem przyzakładowego kina pomiędzy jego dyrekcją, redakcją pisma i częścią widzów z jednej strony, a większością widowni z drugiej. Ta pierwsza grupa wyraźnie postrzegała działalności kina w kategoriach misji edukacyjnej i kształtowania gustów, poprzez zachęcanie do konsumpcji filmów uznawanych za wartościowe, ta druga, jak przypuszczam, natomiast widziała w nim przede wszystkim rozrywkę. Nie mam jednak pewności i nie będę jej miał dopóki nie uda mi się porozmawiać z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie kina.

Kres kina Chemik… i początek wypożyczalni wideo

Na ostatniej stronie „Alchemika” z lutego 1991 roku, na której tradycyjnie prezentowano ofertę repertuarową kina „Chemik” na nadchodzący miesiąc, pojawiły się dwa anonse, które można uznać za symptomatyczne dla tej epoki, przynajmniej w zakresie kultury filmowej.

W anonsie opatrzonym tytułem Kino „Chemik” już nie zaprasza poinformowano, że względu na coraz niższą frekwencję, skutkującą niekiedy odwoływaniem seansów, od marca zostaje zawieszona działalność kina. Miało zostać ponownie otwarte jesienią. Jan Racut zwieńczył tekst stwierdzeniem: „Być  może kilkumiesięczna przerwa wyjdzie zakładowemu iluzjonowi na dobre i za nim zatęsknimy. Nawet najlepsze video nie zastąpi przecież dużego ekranu[52]”.

W dolnym prawym rogu strony zamieszczono natomiast ogłoszenie nowo otwartej wypożyczalni kaset wideo, mieszczącej się pod adresem Osiedle Kamionki 3 – niespełna pół godziny piechotą od Zakładów Chemicznych Alwernia.

„Alchemik”, nr 2, 1991.
„Alchemik”, nr 2, 1991.

Po zamknięciu kina redakcja „Alchemika” podjęła próbę pisania o filmie w formie recenzji tytułów dostępnych na kasetach VHS. W pierwszej odsłonie działu „Kino w domu” z lutego 1991 roku znalazły się recenzje filmów Bez wyjścia (No Way Out, 1987, Roger Donaldson), Po prostu chłopak (Just One of the Guys, 1985, Lisa Gottlieb) i Dzieci nocy (Les Lèvres rouge, 1971, Harry Kümel)[53]. Pomysł działu najwyraźniej jednak się nie przyjął – a może w redakcji zabrakło chęci? – ponieważ jego pierwsza odsłona była zarazem ostatnią.

„Alchemik”, nr 2, 1991.

A kino Chemik? Wbrew zapowiedziom nie otwarto go ponownie jesienią. Ani później. Moi rodzice pamiętają, że w latach 90. zakłady sprzedawały fotele z budynku kina. Nie mogą jednak dojść konsensusu w kwestii tego, czy mój dziadek kupił kilka z nich, czy chciał, lecz został ubiegnięty.

Na koniec mam prośbę do osób, które z jakichś względów dobrnęły do końca wpisu – na tyle dla mnie ważną, że przedstawię ją pogrubionym fontem. Tak więc, ekhem:

Jeśli odwiedzaliście czasem kino Chemik, gdy jeszcze działało, i mielibyście ochotę to wspominać na potrzeby kolejnych materiałów o tym kinie, dajcie znać, a chętnie umówię się na taką rozmowę (na żywo lub online). A jeśli sami tego nie robiliście, lecz znacie osoby, które to kino odwiedzały lub były związane z jego funkcjonowaniem i miałyby ochotę na rozmowę o tym, będę wdzięczny na namiary na nie.

Repertuar kina Chemik (1983-1991)

Poniżej możecie zapoznać się z niepełnym repertuarem kina Chemik, który odtworzyłem na podstawie archiwalnych numerów „Alchemika”. R.p. to rok produkcji filmu, R. p. p. – rok polskiej premiery, K. p. – kraj produkcji, a O. w. – ograniczenia wiekowe.

Dni projekcji
Wyświetlany film R. p.
R. p. p.
K. p.
O. w.
3-5.02.83 Porwany przez Indian
(Blauvogel)
1979 1980 NRD 12
3-5.02.83 Parszywa dwunastka
(Dirty Dozen)
1967 1981 USA 18
10-12.02.83 Przygody Alibaby i 40 rozbójników
(Alibaba aur 40 chor)
1979 1981 ZSRR, IND 12
10-12.02.83 Spirala 1978 1978 POL 18
17-19.02.83 Winnetou i Old Surehand
(Old Surehand)
1965 1968 RFN, JUG b.o.
24-26.02.83 Szczęki II
(Jaws II)
1978 1979 USA 15
3-5.03.83 Glina czy łajdak
(Flic ou voyou)
1979 1981 FRA 18
10-12.03.83 Wściekły 1979 1980 POL 18
17-19.03.83 Śmierć na żywo
(La mort en direct)
1980 1981 FRA 18
24-26.03.83 Hair 1979 1980 USA 15
30.03-1.04.83 Gorączka sobotniej nocy
(Saturday Night Fever)
1977 1980 USA 15
7-9.04.83 Trędowata 1976 1976 POL 12
14-16.04.83 Lawina
(Avalanche)
1978 1980 USA 15
21-23.04.83 Piraci XX wieku
(Piraty XX wieka)
1979 1981 ZSRR 12
28-30.04.83 Klęska atamana
(Koniec atamana)
1970 1972 ZSRR b.o
28-30.04.83 Dziedzictwo
(The Legacy)
1978 1980 ANG 18
5-7.05.83 Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? 1978 1978 POL 15
12-14.05.83 Żandarm w Nowym Jorku
(Le Gendarme à New York)
1965 1981 FRA, ANG b.o.
19-21.05.83 Wódz Indian Tecumseh
(Tecumseh)
1972 1973 NRD b.o.
26-28.05.83 Samolot w płomieniach
(Sowsiem propaszczij)
1980 1981 ZSRR 15
2-4.06.83 Rocky 2 1979 1980 USA 15
9-11.06.83 Lot nad kukułczym gniazdem
(One Flew Over the Cuckoo’s Nest)
1975 1979 USA 18
16-18.06.83 Gniazdo złoczyńców
(Capcana mercenarilor)
1981 1982 RUM 18
23-25.06.83 Tess 1979 1982 FRA 15
30.06-2.07.83 Przygody Hucka Finna
(Sowsiem propaszczij)
1973 1974 ZSRR b.o.
30.06-2.07.83 Nie ma mocnych 1974 1974 POL b.o.
1-3.09.83 Lalka 1968 1968 POL 15
8-11.09.83 Sekrety Enigmy 1979 1979 POL 12
15-17.09.83 Blizna 1976 1976 POL 15
22-24.09.83 Wejście smoka
(Enter the Dragon)
1973 1982 H-K, USA 18
29.09-1.10.83 Konopielka 1981 1982 POL 15
6-8.10.83 Komandosi z Nawarony
(Force 10 from Navarone)
1978 1982 ANG, USA 15
13-15.10.83 Pokolenie 1954 1955 POL 15
22-22.10.83 Wyjście awaryjne
1982 1982 POL 15
27-29.10.83 Wystarczy być
(Being There)
1979 1982 USA 15
3-5.11.83 Dersu Uzała
(Diersu Uzała)
1975 1976 ZSRR 12
10-11.11.83 Czwarte zwycięstwo
(Czetwiortaja wysota)
1977 1979 ZSRR 12
10-12.11.83 Bądź moim mężem
(Budtie moim mużem)
1981 1982 ZSRR b.o.
17-19.11.83 Przygody Picassa
(Przygody Picassa)
1978 1979 SWE 15
24-26.11.83 Bliskie spotkania trzeciego stopnia
(Close Encounters of the Third Kind)
1977 1979 USA 12
1-3.12.83 Zemsta po latach
(The Changeling)
1980 1982 KAN 15
10-12.12.83 Życie jest piękne
(La vita è bella)
1979 1981 ZSRR, WŁO 15
15-17.12.83 Wielki sen
(The Big Sleep)
1978 1979 ANG 15
22-24.12.83 Błąd szeryfa
(Tödlicher Irrtum)
1970 1973 NRD b.o.
29-31.12.83 Cały ten zgiełk
(All That Jazz)
1979 1983 USA 15
5-7.01.84 Filip z konopi
1981 1983 POL b.o.
5-7.01.84 Granica marzeń
(Priedieł żelanij)
1982 1983 ZSRR 12
12-14.01.84 Czas przeszły
(Le Passé simple)
1977 1979 FRA 15
19-21.01.84 Czwartki ubogich
1981 1982 POL 18
26-28.01.84 1941 1979 1983 USA 15
luty 1984 niedostępny numeru”Alchemika”        
marzec 1984 niepełny numer „Alchemika”        
5-7.04.84 Policjantka
(La Femme flic)
1980 1983 FRA 18
12-14.04.84 Goście z galaktyki Arkana
(Gosti iz galaksije)
1981 1983 JUG 12
19-21.04.84 Bajka o carze Sałtanie
(Skazka o carie Sałtanie)
1966 1968 ZSRR b.o.
26-28.04.84 Karate po polsku
1982 1983 POL 18
3-5.05.84 Małżeństwo Marii Braun
(Die Ehe der Maria Braun)
1979 1982 RFN 15
10-12.05.84 Wielki Szu 1982 1983 POL 18
17-19.05.84 I… jak Ikar
(I… comme Icare)
1979 1983 FRA 15
24-26.05.84 Przygody Alibaby i 40 rozbójników
(Alibaba aur 40 chor)
1979 1981 ZSRR, IND b.o.
24-26.05.84 Zazdrość i medycyna 1973 1973 POL 15
31.05-2.06.84 Miasto kobiet
(La città delle donne)
1980 1983 WŁO 18
7-9.06.84 Bez znieczulenia 1978 1978 POL 18
14-16.06.84 Tom Horn 1980 1983 USA 18
21-23.06.84 Butch Cassidy i Sundance Kid
(Butch Cassidy and the Sundance Kid)
1969 1983 USA 15
28-30.06.84 Powrót Mechagodzilli
(Mekagojira no gyakushu)
1975 1980 JAP 12
6-8.09.84 Saint Jack 1979 1983 USA 15
13-15.09.84 Walka o ogień
(La Guerre du feu)
1981 1983 FRA, KAN 18
20-22.09.84 Krzyk 1982 1983 POL 18
27-29.09.84 Amnestia 1981 1982 POL 18
4-6.10.84 Raj na ziemi 1970 1970 POL b.o.
4-6.10.84 Tylko rock 1983 1984 POL 15
10-15.10.84 Akademia Pana Kleksa, cz. 1 i 2 1983 1984 POL b.o.
11-13.10.84 Wendeta
(Les Grands moyens)
1975 1979 FRA 15
18-20.10.84 Zwykli ludzie
(Ordinary People)
1980 1984 USA 15
25-27.10.84 Magiczne ognie 1983 1984 POL 18
2-3.11.84 Teheran 43
(Tiegieran-43)
1981 1982 ZSRR, WŁO 15
8-10.11.84 Tabor wędruje do nieba
(Tabor uchodit w niebo)
1976 1978 ZSRR 15
15-17.11.84 Lata dwudzieste… lata trzydzieste… 1983 1984 POL 15
22-24.11.84 Poszukiwacze zaginionej Arki
(Raiders of the Lost Arki)
1981 1984 USA 12
29-11-1.12.84 Kochanica Francuza
(The French Lieutenant’s Woman)
1981 1984 ANG 15
6-8.12.84 Przygody Hucka Finna
(Sowsiem propaszczij)
1973 1974 ZSRR b.o.
6-8.12.84 Był jazz
1981 1984 POL 15
13-15.12.84 Duch
(Poltergeist)
1982 1984 USA 15
20-22.12.84 Superpotwór
(Uchu kaijū Gamera)
1980 1981 JAP b.o.
27-29.12.84 Tootsie 1982 1984 USA 15
3-5.01.85 Na granicy
(The Border)
1982 1984 USA 18
10-12.01.85 Seksmisja 1983 1984 POL 15
17-19.01.85 Coraz bliżej nieba 1983 1984 POL 18
24-26.01.85 Blues Brothers 1980 1983 USA 15
31.01-2.02.85 Ostrze na ostrze 1983 1983 POL 12
31.01-2.02.85 Życie osobiste
(Czastnaja żyzn)
1982 1984 ZSRR 15
luty 1985 niedostępny numeru”Alchemika”        
1-2.03.85 Szpital Britannia
(Britannia Hospital)
1982 1984 USA 18
7-9.03.85 Dziecko Rosemary
(Rosemary’s Baby)
1968 1984 USA 18
14-16.03.85 Debiutantka 1981 1982 POL 18
21-23.03.85 Ucieczka z Alcatraz
(Escape from Alcatraz)
1979 1984 USA 15
28-30.03.85 Ballada o walecznym rycerzu Ivanhoe
(Ballada o doblestnom rycarie Ajwiengo)
1983 1984 ZSRR 12
28-30.03.85 Mężczyzna niepotrzebny 1981 1982 POL 18
3-4.04.85 Sprawa Kramerów
(Kramer vs. Kramer)
1979 1982 USA 15
11-13.04.85 Psy wojny
(The Dogs of War)
1980 1984 USA 18
16-20.04.85 Kwarantanna
(Karantin)
1983 1984 ZSRR b.o.
16-20.04.85 W obronie własnej 1981 1982 POL 18
25-27.04.85 Najlepszy kumpel
(Buddy, buddy)
1981 1984 USA 15
2-4.05.85 Ja cię trzymam, ty mnie trzymaz za bródkę
(Je te tiens, tu me tiens par la barbichette)
1978 1984 FRA 12
9-11.05.85 Limuzyna Daimler Benz 1981 1983 POL 18
9-11.05.85 Strzały Robin Hooda
(Strieły Robin Guda)
1975 1977 ZSRR b.o.
16-18.05.85 Widziadło 1983 1984 POL 18
23-25.05.85 Bez skrupułów
(L’Ordre et la sécurité du monde)
1978 1980 FRA 15
30.05-1.06.85 A stawką jest śmierć
(Le Prix du danger)
1983 1984 FRA 18
6-8.06.85 Tysiąc miliardów dolarów
(Mille milliards de dollars)
1982 1984 FRA 15
13-15.06.85 Star 80 1982 1985 USA 18
20-22.06.85 Tropiciel
(Der Scout)
1983 1984 NRD 12
20-22.06.85 Inne spojrzenie
(Egymásra nézve)
1982 1984 WĘG 18
25-29.06.85 Klasztor Shaolin
(Shaolin si)
1982 1985 H-K, CHRL 15
5-7.09.85 Błękitny grom
(Blue Thunder)
1983 1984 USA 15
12-14.09.85 Powrót Jedi
(Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi)
1983 1985 USA 12
19-21.09.85 Bluszcz 1982 1984 POL 18
26-28.09.85 Czas dojrzewania 1984 1984 POL 15
3-5.10.85 Superman III 1983 1985 USA 12
10-12.10.85 Vabank II czyli riposta 1984 1985 POL 15
17-19.10.85 Przeklęte oko proroka 1984 1985 POL 12
17-19.10.85 Szkoda twoich łez 1983 1985 POL 15
24-26.10.85 Christine 1983 1985 USA 18
31.10-2.11.85 E.T. 1982 1984 USA b.o.
7-9.11.85 Zaginiony
(The Missing)
1981 1984 USA, MEX 15
14-16.11.85 Kamienne tablice 1983 1984 POL 15
21-23.11.85 Niepokonany
(Niepobiedimyj)
1983 1984 ZSRR 15
21-23.11.85 Być albo nie być
(To Be or Not to Be)
1983 1985 USA 15
28-10.11.85 Frontowa miłość
(Wojenno-polewoj roman)
1983 1984 ZSRR 15
28-10.11.85 Czy leci z nami pilot?
(Airplane!)
1980 1984 USA 12
5-7.12.85 Oko proroka 1982 1984 POL 12
5-7.12.85 Na straży swej stać będę 1983 1984 POL 15
12-14.12.85 Pod wulkanem
(Under the Vulcano)
1984 1985 USA 18
19-21.12.85 Niebiańskie dni
(Days of Heaven)
1978 1984 USA 15
27-28.12.85 Więzień Brubaker
(Brubaker)
1980 1984 USA 18
2-4.01.86 Rok spokojnego słońca
1984 1985 POL 15
9-11.01.86 Ballada o Narayamie
(Narayama bushiko)
1983 1985 JAP 18
16-18.01.86 Czuję się świetnie 1983 1984 POL 12
23-26.01.86 Gry wojenne
(War Games)
1983 1985 USA 12
30.01-1.02.86 Katastrofa w Gibraltarze 1983 1984 POL 15
luty 1986 – styczeń 1987 niedostępne numery „Alchemika”        
5-7.02.87 Piramida strachu
(Young Sherlock Holmes)
1985 1986 USA 12
12-14.02.87 Porwanie 1985 1985 POL b.o.
12-14.02.87 Miłość Olgi
(Zimniaja wisznia)
1985 1986 ZSRR 15
19-21.02.87 Dziewczęta z Nowolipek 1985 1986 POL 15
19-21.02.87 Rajska jabłoń 1985 1986 POL 18
26-28.02.87 Powrót do przyszłości
(Back to the Future)
1985 1986 USA 12
5-7.32.87 Tajemniczy Budda
(Shenmi de dafo)
1980 1985 CHRL 15
12-14.03.87 Tootsie 1982 1984 USA 18
19-21.03.87 Honor Prizzich
(Prizzi’s Honor)
1985 1986 USA 18
26-28.03.87 Cień paproci
(Stín kapradiny)
1984 1986 CZE 15
26-28.03.87 Fucha 1983 1985 POL 15
2-4.04.87 Komandosi z Nawarony
(Force 10 from Navarone)
1978 1982 ANG, USA 15
9-11.04.87 Zbrodnia w Kairze
(???)
???? ???? ZSRR 12
9-11.04.87 Dubler zaczyna działać
(Dublor naczinajet diejstwowat)
1983 1984 ZSRR 15
16-18.04.87 Amada 1983 1987 KUB 15
16-18.04.87 Cud niebywały
(Cudo nevidjeno)
1984 1986 JUG 18
23-25.04.87 F/X 1986 1986 USA 18
30.04-2.05.87 Cotton Club 1984 1986 USA 18
7-9.05.87 Wkrótce nadejdą bracia 1985 1986 POL 15
7-9.05.87 Idź i patrz
(Idi i smotri)
1985 1986 ZSRR 18
14-16.05.87 Protector 1985 1986 USA 18
21-23.05.87 Lubię nietoperze 1985 1986 POL 18
28-30.05.87 Amadeusz
(Amadeus)
1984 1986 USA 15
czerwiec 1987 niedostępny numer „Alchemika”        
6-7.08.87 Diabeł morski
(Czełowiek-amfibija)
1961 1963 ZSRR b.o.
6-7.08.87 Żyć i umrzeć w Los Angeles
(To Live and Die in L.A.)
1985 1987 USA 18
13-14.08.87 Podróże Pana Kleksa, cz. 1 1985 1986 POL b.o.
13-14.08.87 Boskie ciała
(Heavenly Bodies)
1984 1986 USA 12
20-21.08.87 Podróże Pana Kleksa, cz. 2
1985 1986 POL b.o.
20-21.08.87 Niesamowity jeździec
(Pale Rider)
1985 1987 USA 15
27-28.08.87 Niekończąca się opowieść
(Die Unendliche Geschichte)
1984 1987 RFN b.o.
27-28.08.87 Mokry szmal
1985 1986 POL 18
3-4.09.87 Bolek i Lolek na dzikim zachodzie 1986 1986 POL b.o.
3-5.09.87 Ga, ga: Chwała bohaterom 1985 1986 POL 18
10-11.09.87 Zamieniona królowa
(Die vertauschte Königin)
1984 1986 NRD b.o.
10-12.09.87 I… jak Ikar
(I… comme Icare)
1979 1983 FRA 15
17-18.09.87 Marysia i krasnoludki 1960 1961 POL b.o.
17-19.09.87 Carmen 1984 1986 FRA, WŁO 12
24-25.09.87 Ulubieniec publiczności
(Lubimiec publiki)
1985 1986 ZSRR b.o.
24-26.09.87 Blues Brothers 1980 1983 USA 15
1-3.10.87 Sól
(Sogum)
1985 1987 KRLD 15
1-3.10.87 Sezon na bażanty 1985 1986 POL 15
8-10.10.87 Nieśmiertelny
(Highlander)
1986 1987 ANG 15
15-17.10.87 Samotny rejs
(Odinocznoje pławanije)
1985 1986 ZSRR 15
15-17.10.87 Sprawa się rypła 1984 1985 POL 15
21-24.10.87 C.K. Dezerterzy 1985 1986 POL 18
29-31.10.87 Terminator
(The Terminator)
1984 1987 USA 15
5-7.11.87 Ludzie z bagien
(Ludi na bołotnie)
1981 1983 ZSRR 12
5-7.11.87 Indiana Jones i świątynia zagłady
(Indiana Jones and the Temple of Doom)
1984 1985 USA 15
12-14.11.87 Tankowiec w płomieniach
(Triewożnoje woskriesienje)
1982 1984 ZSRR 15
12-14.11.87 Na całość 1986 1986 POL 18
19-21.11.87 Wymarzona gra
(Dietskij mir)
1982 1983 ZSRR b.o.
19-21.11.87 Dawno temu w Ameryce
(Once Upon a Time in America)
1984 1986 USA 18
26-28.11.87 Sceny dziecięce z życia prowincji 1985 1987 POL 18
3-4.12.87 Mistrzyni Wu Dang
(Wu Dang)
1983 1986 CHRL 15
10-12.12.87 Nad Niemnem 1986 1987 POL 12
17-19.12.87 List gończy 1985 1986 POL, CZE 15
22-23.12.87 Poszukiwacze zaginionej Arki
(Raiders of the Lost Arki)
1981 1984 USA 12
29-30.12.87 Critters 1986 1987 USA 12
7-9.01.88 Kronika wypadków miłosnych 1985 1986 POL 15
14-16.01.88 Obcy: Decydujące starcie
(Aliens)
1986 1987 USA 15
21-23.01.88 Zagubione rzeczy
(Oggetti smarriti)
1980 1983 WŁO 18
28-30.01.88 Purpurowa róża z Kairu
(The Purple Rose of Cairo)
1985 1987 USA 15
3-4.02.88 Błękitny grom
(Blue Thunder)
1983 1984 USA 15
11-13.02.88 Wierna rzeka 1983 1987 POL 15
18-20.02.88 Cienie śmierci
(Jittemai)
1986 1987 JAP 18
25-27.02.88 Orły Temidy
(Legal Eagles)
1986 1987 USA 15
3-4.03.88 Pół żartem, pół serio
(Some Like It Hot)
1959 1960 USA 12
10-12.03.88 Mewy (fragmenty życiorysu) 1986 1987 POL 15
17-19.03.88 Świadek mimo woli
(Body Double)
1984 1987 USA 18
24-26.03.88 Wielka draka w chińskiej dzielnicy
(Big Trouble in Little China)
1986 1987 USA 12
31.03-2.04.88 Misja
(The Mission)
1986 1987 ANG 15
7-9.04.88 Czy leci z nami pilot?
(Airplane!)
1980 1984 USA 12
14-16.04.88 Łowca żmij
(Zmijełow)
1985 1987 ZSRR 12
14-16.04.88 Wetherby 1985 1987 ANG 18
21-23.04.88 Uwaga, niebezpieczeństwo
(Opasno dla żyzni!)
1985 1986 ZSRR 12
21-23.04.88 Komedianci
(Les enfants du paradis)
1945 1946 FRA 15
28-30.04.88 Między ustami a brzegiem pucharu
1987 1987 POL 15
5-7.05.88 Kochanica Francuza
(The French Lieutenant’s Woman)
1981 1984 ANG 15
12-14.05.88 Jak to się robi w Chicago
(Raw Deal)
1986 1987 USA 18
19-21.05.88 Rykowisko 1986 1987 POL 15
26-28.05.88 Makaroniarze
(Macaroni)
1985 1987 WŁO 15
1-3.06.88 Gry wojenne
(War Games)
1983 1985 USA 12
9-11.06.88 Gwiezdny przybysz
(Starman)
1984 1987 USA 15
16-18.06.88 Cudzoziemka 1986 1986 POL 15
23-25.06.88 Powrót do przyszłości
(Back to the Future)
1985 1986 USA 12
30.06-2.07.88 Czarna wdowa
(Black Widow)
1987 1987 USA 15
1-3.09.88 Matka królów 1982 1987 POL 15
1-3.09.88 Labirynt
(Labirynth)
1986 1987 ANG b.o.
8-10.09.88 Misja specjalna 1987 1987 POL 15
15-17.09.88 Krokodyl Dundee
(Crocodile Dundee)
1986 1988 AUS 12
22-24.09.88 Wilcze echa 1968 1968 POL b.o.
22-24.09.88 Po godzinach
(After Hours)
1985 1987 USA 18
29.09-1.10.88 Prywatne śledztwo 1986 1987 POL 18
6-8.10.88 Peggy Sue wyszła za mąż
(Peggy Sue Got Married)
1986 1988 USA 15
13-15.10.88 Cudowne dziecko 1986 1987 POL, KAN b.o.
13-15.10.88 Mona Lisa 1986 1987 ANG 18
20-22.10.88 Pociąg do Hollywood 1987 1987 POL 15
27-29.10.88 W niewoli u Wikingów
(I na kamniach rastut dieriewja)
1985 1987 ZSRR 12
27-29.10.88 Pożegnanie z Afryką
(Out of Africa)
1985 1988 USA 12
3-5.11.88 Mężczyzna za drzwiami
(Njakoj pred wratata)
1987 1988 BUŁ 15
3-5.11.88 O rany, nic się nie stało 1987 1987 POL 15
10-12.11.88 Dwa dni razem
(Wriemia otdycha s subboty do poniedielnika)
1984 1985 ZSRR 15
10-12.11.88 Kopalnie króla Salomona
(King Solomon’s Mines)
1985 1985 USA 15
17-19.11.88 W zawieszeniu 1986 1987 POL 15
17-19.11.88 Pokuta
(Pokajanie)
1983 1987 ZSRR 15
24-26.11.88 Mucha
(The Fly)
1986 1988 USA 18
1-3.12.88 Łuk Erosa 1987 1988 POL 18
8-10.12.88 Zabij mnie glino
1987 1988 POL 18
15-17.12.88 Blue Velvet 1986 1988 USA 18
21-23.12.88 Złote dziecko
(The Golden Child)
1986 1988 USA 12
29-31.12.88 Opowieści Harleya 1987 1987 POL 18
5-7.01.89 Pluton
(Platoon)
1986 1988 USA 18
12-14.01.89 Dzika namiętność
(Something Wild)
1986 1988 USA 18
19-21.01.89 Gabriela 1983 1988 BRA 18
26-28.01.89 Kingsajz 1987 1988 POL 12
2-4.02.89 Dzikun 1987 1988 POL 12
2-4.02.89 Być albo nie być
(To Be or Not to Be)
1983 1985 USA 15
9-11.02.89 Superman III 1983 1985 USA 12
9-11.02.89 Bez litości
(No Mercy)
1986 1988 USA 18
16-18.02.89 Powrót Jedi
(Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi)
1983 1985 USA 12
16-18.02.89 Klątwa doliny węży 1987 1988 POL 15
23-25.02.89 Zamknąć za sobą drzwi 1987 1988 POL 15
23-25.02.89 Piraci
(Pirates)
1986 1988 FRA, TUN 12
2.03.89 Garaż
(Garaż)
1979 1988 ZSRR 15
2-4.03.89 Dom gry
(House of Games)
1987 1988 USA 18
9.03.89 Śmierć Johna L. 1987 1988 POL 18
10-11.03.89 Star Trek IV: Powrót na Ziemię
(Star Trek IV: The Voyage Home)
1986 1988 USA 12
16.03.89 Trójkąt bermudzki 1987 1988 POL 15
17-18.03.89 Zdrada i zemsta
(Tian guo en chou)
1986 1988 CHRL 15
23.03.89 Kogel mogel 1988 1988 POL 12
23.03.89 Piękne jest życie
(Život je lep)
1985 1988 JUG 18
30.03.89 Niedzielne igraszki 1983 1988 POL 15
31.03-1.04.89 Dzieci gorszego Boga
(Children of a Lesser God)
1986 1988 USA 15
6.04.89 Bohater roku 1986 1987 POL 15
6-8.04.89 Mściciel znad Żółtej Rzeki
(Huang he da xia)
1986 1988 H-K 15
13.04.89 Pechowiec
(La chèvre)
1981 1985 FRA 12
13-15.04.89 Uciekający pociąg
(Runaway Train)
1985 1988 USA 18
20.04.89 Kaczor Howard
(Howard the Duck)
1985 1988 USA 15
21-22.04.89 Psy wojny
(The Dogs of War)
1980 1984 USA 18
27.04.89 Życie wewnętrzne 1986 1987 POL 18
27-29.04.89 Most na rzece Kwai
(The Bridge on the River Kwai)
1957 1988 ANG 15
4-6.04.89 Nowy Jork, czwarta rano 1988 1988 POL 15
11-13.04.89 Krótkie spięcie
(Short Circuit)
1986 1988 USA 12
18-20.04.89 RoboCop 1987 1988 USA 18
25-27.04.89 Błękitny grom
(Blue Thunder)
1983 1984 USA 15
1-3.05.89 Bez grzechu 1987 1988 POL 15
1-3.05.89 Imię róży
(Der Name der Rose)
1986 1988 RFN, FRA, WŁO 18
8-10.05.89 Kamienny wyrok
(A Judgement in Stone)
1986 1988 KAN 18
8-10.05.89 Pod wulkanem
(Under the Vulcano)
1984 1985 USA 18
15-17.05.89 Żyj i pozwól umrzeć
(Live and Let Die)
1973   USA 15
22-24.05.89 W klatce 1987 1988 POL 18
22-24.05.89 Wyznawcy zła
(The Believers)
1987 1988 USA 18
29.06-1.07.89 Komando
(Commando)
1985 1988 USA 15
31.08-2.09.89 Trzech ojców
(Les compères)
1983 1988 FRA 15
7-9.09.89 Przyjaciel mojej przyjaciółki
(L’ami de mon amie)
1987 1988 FRA 15
7-9.09.89 Harakiri
(Seppuku)
1962 1964 JAP 18
14-16.09.89 Anioł w szafie 1987 1988 POL 15
14-16.09.89 Harry Angel 1987 1988 USA 18
21-23.09.89 Obywatel Piszczyk 1988 1989 POL 15
21-23.09.89 Nietylkalni
(The Untouchables)
1987 1988 USA 18
28-30.09.89 Łabędzie śpiew 1988 1989 POL 15
28-30.09.89 Kosmiczne jaja
(Spaceballs)
1987 1989 USA 12
5-7.10.89 Cobra 1986   USA 15
12-14.10.89 Gliniarz z Beverly Hills II
(Beverly Hills Cop II)
1987 1989 USA 15
19-21.10.89 Ostatni cesarz     WŁO 15
26-28.10.89 Śmiercionośna ślicznotka
(Fatal Beauty)
1987 1989 USA 18
2-4.11.89 Trzech ojców
(Les compères)
1983 1988 FRA 15
9-11.11.89 Krótki film o miłości 1988 1988 POL 15
16-18.11.89 Maski
(Masques)
1987 1989 FRA 15
23-25.11.89 Obywatel Piszczyk 1988 1989 POL 15
30.11-2.12.89 Malone
1987 1989 USA 18
7-9.12.89 Frantic 1988 1989 USA 15
14-16.12.89 Interkosmos
(Innerspace)
1987 1989 USA 12
21-23.12.89 Sztuka kochania 1989 1989 POL 15
28-30.12.89 Magiczny warkocz
(Sen blain)
1986 1989 CHRL 15
4-6.01.90 Osaczona
(Someone to Watch Over Me)
1987 1989 USA 15
11-13.01.90 Nowy jastrząb
(Nighthawk)
1981   USA 15
18-20.01.90 Uciekinierzy
(Les fugitifs)
1986 1989 FRA 12
25-27.01.90 Stowarzyszenie złoczyńców
(Association de malfaiteurs)
1987 1989 FRA 15
1-3.02.90 W imię przyjaźni
(Le Solitaire)
1987 1989 FRA 18
8-10.02.90 Ludzie koty
(Cat People)
1982   USA 18
15-17.02.90 Rybka zwana Wandą
(A Fish Called Wanda)
1988 1989 ANG, USA 15
22-24.02.90 Czarownice z Eastwick
(The Witches of Eastwick)
1987 1989 USA 18
1-3.03.90 Piłkarski poker 1988 1989 POL 15
8-10.03.90 Przeminęło z wiatrem 1939 1963 USA 12
15-17.03.90 Dom przy Carroll Street
(The House on Carroll Street)
1988 1989 USA 15
22-24.03.90 Wall Street 1987 1989 USA 15
29-31.03.90 Nocne gry
(Night Game)
1989 1989 USA 18
5-7.04.90 Samotny wilk McQuade
(Lone Wolf McQuade)
1983   USA 15
11-12.04.90 Podejrzany
(Suspect)
1987 1989 USA 15
19-21.04.90 Szklana pułapka
(Die Hard)
1988 1989 USA 18
26-28.04.90 Krokodyl Dundee II
(Crocodile Dundee II)
1988 1988 AUS 12
4-5.05.90 Interkosmos
(Innerspace)
1987 1989 USA 12
10-12.05.90 Przesłuchanie 1982 1989 POL 18
17-19.05.90 Fatalne zauroczenie
(Fatal Attraction)
1987 1989 USA 18
24-26.05.90 Telepasja
(Broadcast News)
1987 1989 USA 15
31.05-2.06.90 Rambo: Pierwsza krew
(First Blood)
1982   USA 15
7-9.02.90 Sekstelefon
(Out of the Dark)
1988   USA 18
15-16.02.90 Chora z miłości
(Maladie d’amour)
1987 1989 FRA 15
21-23.06.90 Jeniec Europy 1989 1989 POL, FRA 15
28-30.06.90 Moonraker 1979   USA 15
1.09.90 Konsul 1989 1989 POL 15
6-7.09.90 Śmiertelnie mroźna zima
(Dead of Winter)
1987 1989 USA 18
13-15.09.90 Willow 1988 1989 USA 12
20-22.09.90 Porno 1989 1990 POL 18
27-29.09.90 Akademia Policyjna 1
(Police Academy)
1984   USA 15
4-6.10.90 Nico: Ponad prawem
(Above the Law)
1988   USA 15
11-13.10.90 Czerwona gorączka
(Red Heat)
1988   USA 15
18-20.10.90 Krótkie spięcie 2
(Short Circuit 2)
1988   USA 12
25-27.10.90 Moja macocha jest kosmitką
(My Stepmother Is an Alien)
1988   USA 15
2-3.11.90 Remo: Nieuzbrojony i niebezpieczny
(Remo Williams: The Adventure Begins)
1985   USA 15
8-10.11.90 Mystic Pizza
1988   USA 15
15-17.11.90 Człowiek w ogniu
(Man on Fire)
1987   USA 18
22-24.11.90 Predator 1987   USA 15
29.11-1.12.90 Imperium słońca
(Empire of the Sun)
1987   USA 15
6-8.12.90 Rykoszet
(Backfire)
1987   USA 18
13-15.12.90 Zdradzeni
(Betrayed)
1988   USA 15
20-22.12.90 Matador 1986   HISZ 18
27-29.12.90 Deja vu 1989 1990 POL 15
3-5.01.91 Młode strzelby
(Young Guns)
1988   USA 15
10-12.01.91 Pracująca dziewczyna
(Working Girl)
1988   USA 15
17-19.01.91 Żółta gorączka
(Collision Course)
1989   USA 15
24-27.01.91 Wrogie siły
(Opposing Force)
1986   USA 18
31.01-2.02.91 300 mil do nieba 1989 1989 POL 15
7-9.02.91 Goryle we mgle
(Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey)
1988   USA 12
14-16.02.91 Zabójcza broń
(Lethal Weapon)
1987   USA 18
21-23.02.91 Chaos
(Ran)
1985   JAP 18

Przypisy:

[1] Janusz Cholewa, Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1982, nr 6, s. 8.

[2] Z. K., Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1987, nr 9, s. 3.

[3] Janusz Cholewa, Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1982, nr 6, s. 8.

[4] Z. U., Wieczornica LOK, „Alchemik”, 1978, nr 11, s. 2.

[5] (Red.), Czyńmy kulturę sami, „Alchemik”, 1981, nr 11, s. 2.

[6] Janusz Cholewa, Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1982, nr 6, s. 8.

[7] Z. K., Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1987, nr 9, s. 3.

[8] Janusz Cholewa, Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1982, nr 6, s. 8.

[9] Tamże.

[10] Tamże.

[11] Tamże.

[12] Tamże.

[13] Z. K., Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1987, nr 9, s. 3.

[14] Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1983, nr 5, s. 8.

[15] (H.K.), Dzieci na filmach dla dorosłych, „Alchemik”, 1983, nr 10, s. 6.

[16] Z. K., Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1987, nr 9, s. 3.

[17] J. R., Kino „Chemik” już nie zaprasza, „Alchemik”, 1991, nr 2, s. 8.

[18] Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1983, nr 3, s. 8.

[19] Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1985, nr 4, s. 8.

[20] Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1985, nr 5, s. 8.

[21] Klub Chemik Proponuje, „Alchemik”, 1983, nr 2, s. 8.

[22] Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1983, nr 4, s. 8.

[23] Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1983, nr 3, s. 8.

[24] Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1983, nr 4, s. 8.

[25] Miesiąc, „Alchemik”, 1983, nr 4, s. 7.

[26] Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1983, nr 5, s. 8.

[27] Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1983, nr 12, s. 8.

[28] Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1984, nr 8, s. 8.

[29] Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1983, nr 3, s. 8.

[30] Urszula Blaut, Jak zuchy zdobywały sprawność Stasia i Nel, „Alchemik”, 1983, nr 12, s. 8.

[31] W rocznicę Wielkiego Października, „Alchemik”, 1985, nr 11, s. 3.

[32] Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1988, nr 1, s. 8.

[33] Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1989, nr 3, s. 8.

[34] Żarty na bok, „Alchemik”, 1989, nr 4, s. 1.

[35] Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1990, nr 2, s. 8.

[36] Miesiąc, „Alchemik”, 1990, nr 3, s. 2.

[37] Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1988, nr 3, s. 8.

[38] Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1990, nr 7, s. 8.

[39] W naszym tygielku, „Alchemik”, 1983, nr 1, s. 8.

[40] (H.K.), Dzieci na filmach dla dorosłych, „Alchemik”, 1983, nr 10, s. 6.

[41] Zet-Ka, Obserwacje: Drobiazgi?, „Alchemik”, 1987, nr 8, s. 6.

[42] Z. K., Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1987, nr 9, s. 3.

[43] Janusz Cholewa, Kino „Chemik” zaprasza, „Alchemik”, 1982, nr 6, s. 8.

[44] W naszym tygielku, „Alchemik”, 1984, nr 12, s. 8.

[45] RED, Piwko za piwkiem…, „Alchemik”, 1977, nr 12, s. 6.

[46] (SW), Łatwo jest splamić dobre imię załogi i zakładu, „Alchemik”, 1978, nr 1, s. 4.

[47] W dalszym ciągu „piwko za piwkiem”!, „Alchemik”, 1978, nr 2, s. 5.

[48] Bar „Miś”? Nie polecamy!, „Alchemik”, 1978, nr 3, s. 6.

[49] (Red.), Czyńmy kulturę sami, „Alchemik”, 1981, nr 11, s. 2.

[50] (RED.), Czy powstanie DKF?, „Alchemik”, 1983, nr 3, s. 8.

[51] W. Kawala, Quo vadis Alwernio?, „Alchemik”, 1983, nr 7, s. 7.

[52] J. R., Kino „Chemik” już nie zaprasza, „Alchemik”, 1991, nr 2, s. 8.

[53] Kino w domu, „Alchemik”, 1991, nr 2, s. 6.

Dodaj komentarz