[Wideo] Mniejszościowa metafora w komiksach z serii „X-Men” i jej pochodnych

Gdy „Oblicza kina japońskiego” zbliżały się ku końcowi, zaczęliśmy rozważać kolejny cykl popularyzatorskich prelekcji, które moglibyśmy zorganizować we współpracy we współpracy między Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu i Stowarzyszeniem Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”. Mieliśmy kilka zróżnicowanych pomysłów, ostatecznie jednak wybór padł na „Fenomeny popkultury”, czyli prelekcje poświęcone wybranym zjawiskom z zakresu szeroko rozumianej kultury popularnej – od King Konga po Uwe Bolla. W przeciwieństwie do poprzedniego cyklu, w ramach którego sam wygłosiłem wszystkie prelekcje, tym razem za część odpowiadały inne osoby związane ze stowarzyszeniem „Trickster” – Michał Wolski, Szymon Makuch i Radek Pisula.

Pandemia COVID-19 wymusiła na nas modyfikację pierwotnych planów dotyczących cyklu – najpierw jego zawieszenie po pierwszym spotkaniu, później zaś przejście w tryb online. Przy okazji piątego spotkania, poświęconego fenomenowi X-Men, zdecydowaliśmy się na rejestrację prelekcji i ich udostępnianie w serwisie Youtube.

Poniżej możecie obejrzeć nagranie z mojej prelekcji „Nadludzie czy podludzie? Mniejszościowa metafora w komiksach z serii X-Men” z grudnia 2020 roku. A zapowiadaliśmy ją tak:

Seria komiksowa „X-Men” i jej tytuły poboczne są od lat 80. XX wieku dość powszechnie postrzegane w kategoriach popkulturowej przypowieści o nietolerancji i potrzebie walki o prawa grup mniejszościowych. Od 1975 roku członkowie kolejnych inkarnacji drużyny X-Men wywodzą się z różnorodnych grup etnicznych, narodowych i religijnych, a w ich przygodach regularnie powraca wątek nietolerancji, zarówno względem fikcjonalnych „mutantów”, jak i rzeczywistych grup mniejszościowych. Ten aspekt mutantów Marvela znajduje również odbicie w serii filmów im poświęconych, zapoczątkowanej w 2000 roku przez „X-Men” w reżyserii Bryana Singera. Podczas prelekcji omówione zostanie rozumienie i zakres „mniejszościowej metafory” komiksów o mutantach Marvela oraz stopniowe kształtowanie się tego aspektu X-Franczyzy, ze szczególnym uwzględnieniem jej początków.

Dodaj komentarz