Bibliografia: Polskie publikacje o europejskim kinie gatunków w otwartym dostępie

Artykuły w czasopismach:

Bielańska, Anita, Spaghetti-western, czyli Włosi na Dzikim Zachodzie, „Kultura Współczesna”, nr 2(68), 2011. [LINK1]

Dudziński, Przemysław, W drodze do gwiazd — film fantastycznonaukowy w Związku Radzieckim w dobie wyścigu w kosmos na przykładzie twórczości Pawła Kłuszancewa, „Studia Filmoznawcze”, vol. 35, 2014. [LINK1]

Dudziński, Robert, Wobec nierozwiązywalnej sprzeczności. Film milicyjnych procedur w systemie gatunkowym lat 60., „Kultura Popularna”, nr 2(40), 2014. [LINK1]

Franczak, Jerzy, Dziki Zachód, dziki Wschód: Western a sprawa polska, „Przestrzenie Teorii”, nr 24, 2015. [LINK1]

Gaczoł, Tomasz, „Aelita” Jakowa Protazanowa w „złotym dziesięcioleciu” Nowej Polityki Ekonomicznej, „Studia Filmoznawcze”, vol. 35, 2014. [LINK1]

Guzek, Mariusz, Czechosłowackie podróże w czasie – od filmowej lekcji przyrody do normalizacyjnej zwariowanej komedii, „Images”, vol. 28, nr. 37. [LINK1]

Kamińska, Magdalena, Eurotrash jako praktyka, lektura i kultura filmowa. Przypadek Jesúsa Franco, „Człowiek i Społeczeństwo”, nr 34, 2012. [LINK1]

Kamińska, Magdalena, Zakazane i odsłonięte. Praca tabu w filmach mondo, „Kultura Popularna”, nr 4(34), 2012. [LINK1]

Pepliński, Maciej, Gatunek na usługach doktryny. Ideologia w polsko-enerdowskiej koprodukcji Milcząca gwiazda, „Images”, vol. 28, nr. 37. [LINK1]

Rusnak, Radosław, Wątki Trissińskie w „Cabirii” (1914) Giovanniego Pastrone, superprodukcji włoskiego kina niemego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica”, vol. 8, 2013. [LINK1]

Wajda, Piotr, Od ofiary po sukuba. Wizerunek kobiety w kinie giallo, „Literatura i Kultura Popularna”, vol. 24, 2018. [LINK1]

Wesołowska, Olga, Widzę, widzę – czego boi się Austria?, „Polisemia”, nr 2(20), 2018. [LINK1]

Włodek, Patrycja, Noir po francusku, czyli „Trylogia Delona” Jeana-Pierre’a Melville’a, „Studia Filmoznawcze”, vol. 31, 2010. [LINK1]

Artykuły w tomach zbiorowych:

Drzażdżewski, Szymon, „Alphaville” (1965) Jean-Luca Godarda – od radykalnej polemiki z tradycją kina fantastyczno-naukowego po akcesję do gatunkowego kanonu, [w:] Prze(d)sądy o czytaniu kultury, red. Juliana Czurko, Michał Wróblewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014. [LINK1]

Kamińska, Magdalena, Duchy polskie w teatrze wampirów. Peerelowski horror telewizyjny, [w:] Europejskie kino gatunków 2, red. P. Kletowski, M. Pepliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019. [LINK1]

Monografie:

Kłys, Tomasz, Od Mabusego do Goebbelsa. Weimarskie filmy Fritza Langa i kino niemieckie do roku 1945, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013. [LINK1]

Publikacje anglojęzyczne polskich autor(ów/ek):

Góralik, Mikołaj, Sci-fEAST: Science fiction genre in Polish and Czechoslovakian cinema, [w:] History of European Cinema: Intercultural Perspective, red. M. Dondzik, M. Pabiś-Orzeszyna, B. Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015. [LINK1]

Pająk, Patrycjusz, Early 21st-century Serbian exploitation cinema, „Images”, vol. 23, no 32, 2018. [LINK1]

Dodaj komentarz