Bibliografia: Polskie publikacje o kinie niemym w otwartym dostępie

Artykuły w czasopismach:

Głownia, Dawid, Herosi kinematografii: początki japońskiego przemysłu filmowego, „Kultura i Historia”, nr 20, 2011. [LINK1]

Głownia, Dawid, Niezamierzony skandal, nieświadoma transgresja: Jak Zigomar stworzył japoński system cenzury filmowej, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne”, nr 1(4), 2012. [LINK1]

Głownia, Dawid, Obraz(y) Japonii w filmach z katalogu Lumière et Cie, „Znaczenia”, nr 16, 2017. [LINK1] [LINK2]

Głownia, Dawid, Ojciec filmu japońskiego i jego największa gwiazda: współpraca Shōzō Makino i Matsunosuke Onoe w kontekście narodzin i rozwoju profesjonalnej japońskiej branży filmowej, „Tematy z Szewskiej”, nr 1(9), 2013. [LINK1]

Głownia, Dawid, Świadectwo przemian: Sport we wczesnym kinie japońskim, „Szkice Humanistyczne”, t. XIII, nr 2-3, vol. 32, 2013. [LINK1]

Gwóźdź, Andrzej, Narodziny kina z ducha triku, „Kwartalnik Filmowy”, nr 99, 2017. [LINK1]

Piestrzeniewicz, Marta, Kino i kultura popularna w Piotrkowie przed pierwszą wojną światową, „Kultura Popularna”, nr 4(46), 2015. [LINK1]

Pabiś-Orzeszyna, Kino atrakcji: historia, krytyka, mapa i kartoteka, „Kultura Popularna”, nr 3(37), 2014. [LINK1]

Rusnak, Radosław, Wątki Trissińskie w „Cabirii” (1914) Giovanniego Pastrone, superprodukcji włoskiego kina niemego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica”, vol. 8, 2013. [LINK1]

Steckiewicz, Martyna, Lodż hot gehuljet. Łódź hulała. Obraz kina i kultury atrakcji w żydowskiej gazecie codziennej ‚Lodzer Tageblat’ w latach 1908-1914, „Kultura Popularna”, nr 3(37), 2014. [LINK1]

Artykuły w tomach zbiorowych:

Świecki, Rafał, Powstanie i rozwój horroru – kino nieme i początki kina dźwiękowego, [w:] Spotkania z gatunkami filmowymi: Horror, red. R. Nolbrzak, B. Fiołek-Lubczyńska, A. Barczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014. [LINK1]

Monografie:

Biskupski, Łukasz, Miasto atrakcji: Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013. [LINK1]

Guzek, Mariusz, Co wspólnego z wojną ma kinematograf?: Kultura filmowa na ziemiach polskich w latach 1914-1918, Wydawnictwo Uniwersyteckie Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014. [LINK]

Lewicki, Arkadiusz, Seks i Dziesiąta Muza: Erotyzm, relacje intymne i wzorce genderowe w kinie przedkodeksowym (1894-1934), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011. [LINK1]

Publikacje anglojęzyczne polskich autor(ów/ek):

Dębski, Andrzej, Film screenings in the “Polish territories” in 1896 and their international context, [w:] History of European Cinema: Intercultural Perspective, red. M. Dondzik, M. Pabiś-Orzeszyna, B. Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015. [LINK1]

Głownia, Dawid, The Zigomar Scandal and the Film Censorship System in Japan, „Silva Iaponicarum”, vol. XXXI, 2012. [LINK1]

Kłys, Tomasz, Fiancées and widows: women’s encounters with death in the silent films of Fritz Lang, „Images”, vol. 25, no 34, 2019. [LINK1]

Dodaj komentarz