Bibliografia: Polskie publikacje o filmowym westernie w otwartym dostępie

Artykuły w czasopismach:

Bielańska, Anita, Spaghetti-western, czyli Włosi na Dzikim Zachodzie, „Kultura Współczesna”, nr 2(68), 2011. [LINK1]

Bobrowski, Michał, Ciemna strona mitu — rzecz o związkach westernu i kina czarnego, „Studia Filmoznawcze”, vol. 31, 2010. [LINK1]

Franczak, Jerzy, Dziki Zachód, dziki Wschód: Western a sprawa polska, „Przestrzenie Teorii”, nr 24, 2015. [LINK1]

Hlebowicz, Bartosz, Ludzie „wilderness”. Amerykańskie pogranicze w filmach o Indianach i samotnych rewolwerowcach, „Kultura Współczesna”, nr 2(68)/2011. [LINK1]

Plesnar, Łukasz A., Przemijanie Zachodu. Nostalgia w filmach Sama Peckinpaha, „Studia Filmoznawcze”, vol. 34 2013.[LINK1]

Włodek, Partycja, Western XXI wieku — między demitologizacją a postironią , „Studia Filmoznawcze”, vol. 38, 2017. [LINK1]

Artykuły tomach zbiorowych:

Monografie:

Plesnar, Łukasz A., Twarze westernu, Rabid, Kraków 2009. [LINK1]

Publikacje anglojęzyczne polskich autor(ów/ek):

Bobrowski, Michał, Generic Borderlands: Notes on the Intertextual Dialogue between Samurai Film and Western, „Silva Iaponicarum”, vol. XLIII/XLIV/XLV/XLVI, 2015. [LINK1]

Paryż, Marek, Contemporary Transnational Westerns: Trajectories and Constellations, „Studia Filmoznawcze”, vol. 38 2017. [LINK1]

Siebert, Monika, East Asian Westerns at/as the Limits of the Western Genre Criticism, „Studia Filmoznawcze”, vol. 38, 2017. [LINK1]

Dodaj komentarz