Bibliografia: Polskie publikacje o kinie Japonii w otwartym dostępie

Artykuły w czasopismach:

Bobrowski, Michał, Gatunkowe pogranicza – samurajskie filmy Hideo Goshy, „Litteraria Copernicana”, nr 2(14), 2014. [LINK1]

Bobrowki, Michał, Odmienność podobieństw – melodramat po japońsku, „Studia Filmoznawcze”, vol. 29, 2008. [LINK1]

Bobrowski, Michał, Ziarno jałmużny. Kurosawa czyta Dostojewskiego, „Studia Filmoznawcze”, vol. 30, 2009. [LINK1]

Bochniarz, Marek; Sztafiej, Przemysław, Przeciw formalizmowi. Teshigahary Hiroshiego dialog z tradycjami i współczesnością sztuk wizualnych w kinie, „Images”, vol. 19, nr 28, 2016. [LINK1]

Brenskott, Krzysztof, Japoński duch, zachodnia technologia. O relacjach między przyszłością i przeszłością w J-Horrorze, „Polisemia”, nr 1(19), 2018. [LINK1]

Durys, Elżbieta, Łabędzi śpiew tradycyjnego japońskiego kina gangsterskiego: Akta yakuzy Kinjiego Fukasaku, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, vol. 2, nr 12, 2016. [LINK1]

Głownia, Dawid, Herosi kinematografii: początki japońskiego przemysłu filmowego, „Kultura i Historia”, nr 20, 2011. [LINK1]

Głownia, Dawid, Niezamierzony skandal, nieświadoma transgresja: Jak Zigomar stworzył japoński system cenzury filmowej, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne”, nr 1(4), 2012. [LINK1]

Głownia, Dawid, Obraz(y) Japonii w filmach z katalogu Lumière et Cie, „Znaczenia”, nr 16, 2017. [LINK1] [LINK2]

Głownia, Dawid, Ojciec filmu japońskiego i jego największa gwiazda: współpraca Shōzō Makino i Matsunosuke Onoe w kontekście narodzin i rozwoju profesjonalnej japońskiej branży filmowej, „Tematy z Szewskiej”, nr 1(9), 2013. [LINK1]

Głownia, Dawid, Polisemiczne potwory: Kaijū eiga jako nośnik treści społeczno-politycznych. Casus Godzilli, „Litteraria Copernicana”, nr 2(14), 2014. [LINK1] [LINK2]

Głownia, Dawid, Sprawa Akō a Chūshingura, fakty a przedstawienia: Filmowe (re)interpretacje historii 47 wiernych roninów, „Polisemia”, nr 3(7), 2011. [LINK1]

Głownia, Dawid, Świadectwo przemian: Sport we wczesnym kinie japońskim, „Szkice Humanistyczne”, t. XIII, nr 2-3, vol. 32, 2013. [LINK1]

Gródź, Iwona, Filmowe sny artysty… Kilka uwag o Snach Akiry Kurosawy, „DYSKURS: Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu”, vol. 16, 2013. [LINK1] [LINK2]

Karolak, Nikodem, Autobiograficzne filmy Terayamy Shujiego na tle japońskiej Nowej Fali. Na pograniczu kina i teatru, „Images”, vol. 19, nr 28, 2016. [LINK]

Karolak, Nikodem; Żeromska, Estera, Motyw Pigmaliona i koncepcja naomizmu na przykładzie powieści Miłość szaleńca Tanizakiego Jun’ichirō oraz jej adaptacji filmowej, „Scripta Neophilologica Posnaniensia”, vol. 13, 2013. [LINK1]

Kiejziewicz, Agnieszka, Awangarda 2.0. Obecność artystów niezależnych w Internecie na przykładzie japońskich twórców filmów eksperymentalnych, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, vol. 2, nr 2, 2016. [LINK1]

Kiejziewicz, Agnieszka, Badania przemian japońskiego filmu awangardowego. Od Terayamy do audiowizualnego eksperymentu po 2000 roku, „Studia Azjastycze”, nr 3, 2017. [LINK1]

Kiejziewicz, Agnieszka, Skandalista Shuji Terayama – pomiędzy postulatami a odbiorem sztuki mistrza japońskiej awangardy, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne”, nr 1(12), 2016. [LINK1]

Kiejziewciz, Agnieszka, Tożsamość sztucznego człowieka: o zetknięciu z mechanicznym Innym w kontekście sztuki robotycznej, „Maska”, nr. 38, 2018. [LINK1]

Kordzińska-Nawrocka, Iwona, „Seriale-rzeki” (taiga dorama) telewizji NHK a pamięć zbiorowa we współczesnej Japonii, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1-2, 2016. [LINK1]

Kutyła, Damian, Filmy anime jako najpopularniejszy produkt eksportowy japońskiej popkultury, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, vol. 15, nr 3, 2018. [LINK1]

Loska, Krzysztof, Architektura i japoński kolonializm: Filmowy obraz przestrzeni miejskiej w okupowanym Seulu, „Kwartalnik Filmowy”, nr 109. [LINK]

Loska, Krzysztof, Melodramat japoński a proces modernizacji życia społecznego, „Studia Filmoznawcze”, vol. 29, 2008. [LINK1]

Loska, Krzysztof, Mikio Naruse – o nowoczesności i kobietach, „Litteraria Copernicana”, nr 2(14), 2014. [LINK1]

Loska, Krzysztof, Nietrwałość jako kategoria estetyczna w sztuce japońskiej, „Studia Filmoznawcze”, vol. 34, 2013. [LINK1]

Loska, Krzysztof, Oblicza nowoczesności — film japoński i literatura, „Studia Filmoznawcze”, vol. 30, 2009. [LINK1]

Loska, Krzysztof, Teatr awangardowy i japońska Nowa Fala: Przypadek Terayamy, „Er(r)go”, nr 2(27), 2013. [LINK1]

Loska, Krzysztof, W świecie yakuzy – japońskie oblicze filmu czarnego, „Studia Filmoznawcze”, vol. 31, 2010. [LINK1]

Loska, Krzysztof, Wyobraźnia technologiczna i problem tożsamości we współczesnym filmie japońskim, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 1(9), 2011. [LINK1]

Łęcicki Grzegorz, „Kto mieczem wojuje…” Obrazy śmierci w japońskich filmach samurajskich, „Kultura – Media – Teologia”, nr 2(5), 2011. [LINK1]

Major, Małgorzata, Tajemnica w techno-horrorze na przykładzie Kairo (2001) Kiyoshi Kurosawy, „Litteraria Copernicana”, nr 2(14), 2014. [LINK1]

Skrzypczak, Piotr, Film oparty na faktach. Imperium zmysłów Nagisy Ōshimy po latach – z polskiej perspektywy, „Litteraria Copernicana”, nr 2(14), 2014. [LINK1]

Świrkowski, Andrzej, „W kąpieli wszyscy są nadzy”. Film Saitō Torajirō Pięciu panów z Tokio i demokratyzacja w kinie japońskim, „Porównania”, vol. 18, 2016. [LINK1] [LINK2]

Świrkowski, Andrzej; Żeromska, Estera, Film japoński idzie na wojnę. Ustawa filmowa z 1939 roku i jej wpływ na kinematografię Japonii, „Scripta Neophilologica Posnaniensia”, vol. 13, 2013. [LINK1] [LINK2]

Wałaszewski, Zbigniew, Mechagodzilla i kobieta cyborg. Technogroza triumfu nad naturą, „Literatura i Kultura Popularna”, vol. 25, 2019. [LINK1]

Wasiński, Sławomir, Światy mityczne, światy logiczne. Odmienne wizje w twórczości Studia Ghibli, „Litteraria Copernicana”, nr 2(14), 2014. [LINK1]

Artykuły w tomach zbiorowych:

Brenskott, Krzysztof, Kairo Kurosawy jako alternatywne spojrzenie na J-horror, [w:] Groza i postgroza, red. K. Olkusz, B. Szymczak-Maciejczyk, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków 2018. [LINK1]

Bobrowski, Michał, Trzy oblicza samuraja, [w:] Adaptacje literatury japońskiej, red. K. Loska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012. [LINK1]

Dudek, Małgorzata, Konstruowanie pożądania. Kim lub czym jest femme fatale w flmach Nikkatsu Noir? Przykład Branded to Kill Suzukiego Seijuna, [w:] Miłość po japońsku, red. M. Dudek, W. Krupska, A. Sieradzka, AT Wydawnictwo, Kraków 2014. [LINK1]

Gąsior, Natalia, „Jestem kotem”: Melancholia i cnota niedziałania, [w:] Adaptacje literatury japońskiej, red. K. Loska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012. [LINK1]

Helman, Alicja, „Rashomon”: Akutagawa, Kurosawa i inni, [w:] Adaptacje literatury japońskiej, red. K. Loska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012. [LINK1]

Kiejziewicz, Agnieszka, Kiedy dom zmienia się w pułapkę przynależności: Negatywne obrazy przestrzeni domowych w kinie japońskim, [w:] Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych, red. K. Kleczkowska, K. Kuchowicz, A. Kuchta, M. Nawrocki, AT Wydawnictwo, Kraków 2017. [LINK1]

Kiejziewicz, Agnieszka, Postać jako narzędzie do ukazywania przeżyć wewnętrznych reżysera. Podróż w głąb osobowości Shinyi Tsukamoto, [w:] Postać w kulturze wizualne. Tom 2: Obrazy i słowa, red. A. Krawczyk-Łaskarzewska, A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Cichmińska, Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko=Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018. [LINK1]

Kletowski, Piotr, Japońskie egzorcyzmy: „Kwaidan, czyli opowieści niesamowite”, [w:] Adaptacje literatury japońskiej, red. K. Loska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012. [LINK1]

Kletowski, Piotr, Kino jako pole wymiany kulturowej między Wschodem i Zachodem – analiza zjawiska na przykładzie wybranych filmów Akiry Kurosawy, Johna Woo i Quentina Tarantino, [w:] Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji, red. T. Paleczny, M. Banaś, Wydaniwctwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009. [LINK1]

Krzekotowski, Mateusz, Absurd w japońskich filmach gore – stylistyka ero-guro-nansensu, [w:] Spotkania z gatunkami filmowymi: Horror, red. R. Nolbrzak, B. Fiołek-Lubczyńska, A. Barczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014. [LINK1]

Loska, Krzyszotof, Narodziny filmu z ducha literatury, [w:] Adaptacje literatury japońskiej, red. K. Loska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012. [LINK1]

Loska, Krzysztof, Swój i obcy: Japońska wielokulturowość, [w:] Kultura – media – społeczeństwo: Symbiotyczne związki, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2013. [LINK1]

Loska, Krzysztof, Ziarna piasku na pustyni: O niektórych motywach w twórczości Kōbō Abe i Hiroshiego Teshigahary, [w:] Adaptacje literatury japońskiej, red. K. Loska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012. [LINK1]

Pitrus, Andrzej, „Dark Water”: Z Zatoki Tokijskiej do East River i z powrotem, [w:] Adaptacje literatury japońskiej, red. K. Loska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012. [LINK1]

Radkiewicz, Małgorzata, „Płynące obłoki”: „Osobista powieść” Japonki, [w:] Adaptacje literatury japońskiej, red. K. Loska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012. [LINK1]

Sarota, Piotr, Być idolem. Relacja gwiazda – fan w flmach Kona Satoshiego Perfect Blue i Millennium Actress, [w:] Miłość po japońsku, red. M. Dudek, W. Krupska, A. Sieradzka, AT Wydawnictwo, Kraków 2014. [LINK1]

Sonnenberg, Katarzyna, Nigorie: W poszukiwaniu prawdy o losie kobiet, [w:] Adaptacje literatury japońskiej, red. K. Loska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012. [LINK1]

Szczechla, Aleksandra, „Zarządca Sanshō”: Polityka, rodzina i kobieta, [w:] Adaptacje literatury japońskiej, red. K. Loska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012. [LINK1]

Sztafiej, Przemysław, Obsesja, okrucieństwo, miłość – postaci kobiece w wybranych flmach Masumury Yasuzō, [w:] Miłość po japońsku, red. M. Dudek, W. Krupska, A. Sieradzka, AT Wydawnictwo, Kraków 2014. [LINK1]

Wiącek, Elżbieta, Na fali „Bananomanii” : historie nie tylko kuchenne, [w:] Adaptacje literatury japońskiej, red. K. Loska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012. [LINK1]

Monografie:

Głownia, Dawid, Początki kina w Japonii na tle przekształceń społeczno-politycznych kraju, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2020. [LINK1] [LINK2]

Głownia, Dawid, Sześć widoków na kinematografię japońską. Kulturowe, społeczne, polityczne i instytucjonalne konteksty kina, Wydanie II, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2016. [LINK1] [LINK2]

Loska, Krzysztof, Kenji Mizoguchi i wyobraźnia melodramatyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012. [LINK1]

Loska, Krzysztof, Poetyka filmu japońskiego. Tom 1, Rabid, Kraków 2009. [LINK1]

Siuda, Piotr; Koralewska, Anna, Japonizacja: Anime i jego fani, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Grańsk 2014. [LINK1]

Publikacje anglojęzyczne polskich autor(ów/ek):

Bobrowski, Michał, Generic Borderlands: Notes on the Intertextual Dialogue between Samurai Film and Western, „Silva Iaponicarum”, vol. XLIII/XLIV/XLV/XLVI, 2015. [LINK1]

Dudziński, Przemysław, Monsters without Shape and People without Substance – Tokusatsu Horrors by Honda Ishirō, „Silva Iaponicarum”, vol. XLIII/XLIV/XLV/XLVI, 2015.. [LINK1]

Głownia, Dawid, Socio-Political Aspects of Kaiju Eiga Genre: A Case Study of the Original Godzilla, „Silva Iaponicarum”, vol. XXXVII, 2013. [LINK1]

Głownia, Dawid, Sport in Japanese Cinema from the End of 19th Century to the End of the Pacific War. An Exploration, „Silva Iaponicarum”, vol. XLIII/XLIV/XLV/XLVI, 2015. [LINK1]

Głownia, Dawid, The Zigomar Scandal and the Film Censorship System in Japan, „Silva Iaponicarum”, vol. XXXI, 2012. [LINK1]

Kiejziewicz, Agnieszka, Bullying, death and traumatic identity. The taboo of school violence in new Japanese cinema, „Maska”, nr 39, 2018. [LINK1]

Kiejziewicz, Agnieszka, From France to Japan. Migration of the surrealist ideas and its influence on Japanese avant-garde film, „Maska”, nr 36, 2017. [LINK1]

Kiejziewicz, Agnieszka, The body of the viewer and immersive audio-visual art. The somatic character of new Japanese experimental film, „TransMissions: The Journal of Film and Media Studies”, vol. 3, nr. 1 2018. [LINK1]

Kiejziewicz, Agnieszka, The nuclear technology debate returns. Narratives about nuclear power in post-Fukushima Japanese films, „TransMissions: The Journal of Film and Media Studies”, vol. 2, nr. 1 2017. [LINK1]

Kiejziewicz Agnieszka, The technologies of experimental Japanese filmmakers in the digital era, „TransMissions: The Journal of Film and Media Studies”, vol. 1, nr. 1 2016. [LINK1]

Loska, Krzysztof, Kobayashi Masaki and the Legacy of the World War II, „Silva Iaponicarum”, vol. XLIII/XLIV/XLV/XLVI, 2015. [LINK1]

Loska, Krzysztof, Traumatic Identity in the Films about the Atomic Bomb, „Silva Iaponicarum”, vol. XXXII/XXXIII, 2012. [LINK1]

Pitrus, Anderzej, Takahiko Iimura – Early Conceptual Film and Video, „Silva Iaponicarum”, vol. XLIII/XLIV/XLV/XLVI, 2015. [LINK1]

Przybyło, Jakub, Family Picture: The Contemporary Dysfunctional Japanese Family in Sono Shion’s Films, „Silva Iaponicarum” vol. XLIII/XLIV/XLV/XLVI, 2015. [LINK1]

Świrkowski, Andrzej, The Swordless Samurai. Jidai-geki Films in Early Period of the Allied Occupation of Japan, vol. XLIII/XLIV/XLV/XLVI, 2015. [LINK1]

Dodaj komentarz