Bibliografia: Polskie publikacje o komiksie w otwartym dostępie

Artykuły w czasopismach:

Bajka, Katarzyna, Kategoria czasu mitycznego w komiksowych narracjach superbohaterskich, „Studia Religiologica”, vol. 47, nr 2 2014. [LINK1]

Borowkin, Stanisław, „Gazetka Miki” (1938-1939), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, nr 1(27), 1988. [LINK1]

Ciołkiewicz, Paweł, Globalna wioska fanów. Przypadek społeczno-kulturowej działalności miłośników komiksu, „Interdyscyplinarne Studia Społeczne”, nr 2(2), 2016. [LINK1]

Ciołkiewicz, Paweł, Komiksowe oblicza wojny: Przyczynek do analizy biograficznych narracji wojennych, „Kultura Współczesna”, nr 2(95), 2017. [LINK1]

Ciołkiewicz, Paweł, Młodzież i kultura popularna. Przyczynek do badań świata społecznego komiksu , „Władza Sądzenia”, nr 7, 2015. [LINK1]

Ciołkiewicz, Paweł, Podróż superbohatera: Przyczynek do analizy opowieści superbohaterskich, „Kultura i Wychowanie”, nr 5, 2013. [LINK1]

Chudoba, Marcin, Komiksy wydawnictwa Marvel Comics na polskim rynku wydawniczym w latach 2012–2016 (publikacje zwarte), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, nr 15, 2017. [LINK1]

Chudoliński, Michał, Neurotyczny Rycerz. Reminiscencja „Azylu Arkham” Granta Morrisona i Dave’a McKeana, „Kultura Popularna”, nr 3(61), 2019. [LINK1]

Czaja, Justyna, „Patrzenie poprzez fragmenty”. Komiksowy dziennik Aleksandra Zografa„Pozdrowienia z Serbii”, „Images”, vol. X, nr 19, 2012. [LINK1]

Dmitruk, Natalia, Wierzenia z perspektywy estetyki japońskiej. Mushishi Yuki Urushibary, „Literatura i Kultura Popularna”, vol. 23, 2017. [LINK1]

Dudziński, Przemysław; Głownia, Dawid; Pisula, Radosław; Wolski, Michał, „Na ducha Lenina!”. Historia sowieckich bohaterów komiksowych w popkulturze amerykańskiej, „Praktyka Teoretyczna”, nr 4(14), 2014. Współautorzy: Przemysław Dudziński, Radosław Pisula, Michał Wolski. [LINK1]

Funek, Angelika, Nasi bogowie nie noszą już spandexu. Boskość w serii „The Wicked + Divine”, „Kultura Popularna”, nr 3(61), 2019. [LINK1]

Gajewska, Grażyna, Maus – sztuka pamięci Arta Spiegelmana, „Kultura Współczesna”, nr 1-2(31-32)/2002. [LINK1]

Gajewska, Grażyna, Słowo – obraz – pamięć w labiryntach komiksu, „Biblioteka” nr 12(21)/2008. [LINK1]

Giermek, Magdalena, Próba teorii komiksu internetowego, „Literatura i Kultura Popularna”, vol. 19, 2013. [LINK1]

Gliniecka Marta; Maksymowicz, Lucyna, Potencjał komiksów filmowych w przestrzeni edukacji, „Kultura Popularna”, nr 4(62), 2019. [LINK1]

Głownia, Dawid, Pacyfikacja niepokornych komiksów przez Kodeks Komiksowy na przykładzie zmian wprowadzanych w przedrukach komiksów sprzed 1955 roku, „Kultura Popularna”, nr 4(62), 2019. [LINK1]

Grzegorzewski, Krzysztof, Obraz wartości PRL w komiksie Henryka Jerzego Chmielewskiego Tytus, Romek i A’Tomek (analiza ksiąg z lat 1966–1987), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, vol. 41, nr 3, 2017. [LINK1]

Gulanowski, Jacek, Przedstawienia rodziny w komiksie – uwikłania ideologiczne, „Wychowanie w rodzinie”, vol. 3, 2011. [LINK1] [LINK2]

Gwiżdż, Anna, Oblicza miłości w twórczości współczesnego, nowogreckiego autora komiksów – Arkasa, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne”, Numer Specjalny, nr 1(6), 2015. [LINK1]

Hamer, Magda, Podmiotowość, akt twórczy i kobiecy eros. Komiks „Istota” a wybrane teorie feministyczne, „Kultura Popularna”, nr 3(61), 2019. [LINK1]

Hajduk-Gawron, Wioletta, Komiks w kształceniu polonistycznym obcokrajowców, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, vol. 17, 2010. [LINK1]

Hajduk-Gawron, Wioletta, Literatura polska w komiksowych planszach, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1(9)/2012. [LINK1]

Janik, Gaweł, Komiks w służbie historii. Zagłada ucieleśniona na kartach komiksu „Epizody z Auschwitz: Nosiciele tajemnicy”, „Kultura Popularna”, nr 3(61), 2019. [LINK1]

Janik, Gaweł, Żydowska Warszawa w obrazkach. Komiksowa antologia Złote pszczoły jako przykład kultury historycznej, „Kultura Popularna”, nr 3(45), 2015. [LINK1]

Klimek-Dominiak, Elżbieta, Żydowsko-amerykański komiks (auto)biograficzny: Powieść graficzna czy pamiętnik graficzny?, „Autobiografia” 1(8)/2017. [LINK1]

Kućma, Natalia, Komiksowa opowieść jako kulturowa podróż, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, vol. 21, 2015. [LINK1]

Kućma, Natalia, „Shojo”. Dziewczyny, kultura i komiksy, „Kultura Popularna”, nr 4(62), 2019. [LINK1]

Kwoka, Tomasz, Zigomar i Zograf w podróży dookoła świata: O komiksach nowych i na nowo odkrywanych w Serbii, „Kultura Słowian”, vol. 12, 2016. [LINK1]

Lelek Jadwiga; Sierzputowski, Konrad, „Po co tyle hałasu”. Polski komiks muzyczny, „Kultura Popularna”, nr 4(62), 2019. [LINK1]

Lewandowski, Wojciech, Brytyjski komiks polityczny, „Przegląd Europejski”, nr 4(30), 2013. [LINK1]

Lewandowski, Wojciech, Nowy człowiek, zamaskowany niszczyciel. Wizja zagłady dystopijnego państwa w powieści graficznej V jak Vendetta Alana Moore’a i Davida Lloyda, „Creatio Fantastica”, nr 3(50), 2015. [LINK1] [LINK2]

Lichtblau Krzysztof, (Pop)Historie polskich emisariuszy. Komiksy, „Narracje o Zagładzie”, nr 1, 2015. [LINK]

Lichtblau, Krzysztof, Komiks i topika Zagłady, „Studia Żydowskie. Almanach”, vol. VI, nr 6, 2016. [LINK1]

Lichtblau, Krzysztof, Narysować Zagładę. Polski komiks historyczny a edukacja, „Refleksje”, nr 5 2015. [LINK1]

Lichtblau, Krzysztof, Polski komiks wojenny z czasów PRL-u, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, vol. 15, 2015. [LINK1]

Lichtblau, Krzysztof, Pozdrowienia z Jugosławii, „Wojny i Konflikty. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”, nr 1, 2016. [LINK1]

Mikołajczyk, Katarzyna, Od Zdradzonej czarodziejki do Ofiary – fenomen serii komiksów Grzegorza Rosińskiego i Jeana van Hamme’a Thorgal, „Literatura i Kultura Popularna”, vol. 14, 2008. [LINK1]

Murawski, Bartosz, Herosi w odcinkach. Wczesne ekranizacje komiksów o superbohaterach, „Kultura Popularna”, nr 3(49), 2016. [LINK1]

Ostrowska, Magdalena, Problemy rynku mangi w Polsce, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, nr 1(10), 2013. [LINK1]

Pichnicka, Patrycja Barbara, Wampir na Dalekim Wschodzie. Manga i anime, „Kultura Popularna”, nr 3(61), 2019. [LINK1]

Pietrzak, Wit, Zmagania z boginią. Prosto z piekła Alana Moore’a i Eddiego Campbella, „Literatura i Kultura Popularna”, vol. 25, 2019. [LINK1]

Rusek, Adam, Od „Grzesia” do „Gazetki Miki”: Dzieje czasopism obrazkowych dla młodzieży w II Rzeczypospolitej, „Rocznik Historii Prasy Polskiej, vol. 12, nr 2, 2009. [LINK]

Rusek, Adam, Od „Nowego Świata Przygód” do „Świata Młodych”: Ewolucja pisemka obrazkowego dla dzieci i młodzieży w latach 1946–1949, „Rocznik Historii Prasy Polskiej, vol. 14, nr 1-2, 2011. [LINK1] [LINK2]

Rusek, Adam, Od szalonego Grzesia do Szninkla. Krótka historia samoistnych publikacji komiksowych w Polsce do roku 1989, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”, nr 4(46), 2016. [LINK1]

Rusek, Adam, Magazyn „Relax” (1976–1981) i jego losy, „Rocznik Historii Prasy Polskiej, vol. 17, nr 1, 2014. [LINK1]

Skop, Katarzyna, Przemoc w komiksach – jak, dlaczego i po co, i czy naprawdę jest ona nam potrzebna, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie”, nr 11 2017. [LINK1]

Słoński, Łukasz, Will Eisner. Komiks w cieniu stereotypów, „Kultura Popularna”, nr 3(45), 2015. [LINK1]

Słoński, Łukasz, Wrota (nie)spełnionych marzeń. Polskie czasopisma komiksowe w latach 1990 – 1992, „Kultura Popularna”, nr 4(62), 2019. [LINK1]

Sobczak, Lilianna A; Ratuszniak Jan, Stereotypy dotyczące ZSRR i Rosji w komiksie „Tintin reporter du Petit Vingtieme au Pays des Soviets” Hergé (1929-1930), „Symbolae Europaeae”, nr 6, 2013. [LINK1]

Steckiewicz, Martyna, Dlaczego Superman nie mógł być Żydem? Tożsamość żydowska w komiksie amerykańskim i frankofońskim, „Kultura Popularna”, nr 3(45),, 2015. [LINK1]

Sochacki, Łukasz, „Naukowiec jak malowany”: Uwagi o micie i komiksie, „Prace Etnograficzne”, vol. 42, nr 3 2014. [LINK1]

Syska, Rafał, Komiks w galeriach i muzeach. Paradoksy obecności i nieobecności komiksów w muzealnych praktykach wystawienniczych, „Kultura Popularna”, nr 4(62), 2019. [LINK1]

Szałek, Filip, Fantazmatyczne instynkty. Seksualność „perwertów” w komiksach Roberta Crumba, „Kultura Popularna”, nr 3(61), 2019. [LINK1]

Szwajkowska Anita, Tytus, Romek i A’Tomek z perspektywy komunikatywizmu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, vol. 41, nr. 3 2017. [LINK1]

Szyłak, Jerzy, Jak czytać komiksy i właściwie po co?, „Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne”, nr 8 2017. [LINK1]

Tuszyńska, Kamila, Polskie komiksy okolicznościowe i użytkowe: historyczne, religijne, społeczne, „Napis”, vol. 17, 2011. [LINK1]

Wieczorek, Jakub, Tłumaczenie nazw własnych postaci w komiksach Transformers wydanych w Polsce, „Studia Translatorica”, vol. 10, 2019. [LINK1]

Wolski, Michał, Pismo na obrazkach. Zarys problematyki komiksowego liternictwa we współczesnym komiksie amerykańskim, „Kultura Popularna”, nr 4(62), 2019. [LINK1]

Wolski, Michał, Poziomy wzajemnych oddziaływań w supersystemie rozrywkowym Marvel Cinematic Universe, „Literatura i Kultura Popularna”, vol. 25, 2019. [LINK1]

Wolski, Michał, Wampir antybohaterem? (Próżne) zmagania z rolą superbohatera na przykładzie Morbiusa, żywego wampira, „Kultura Popularna”, nr 3(49), 2016. [LINK1]

Wolski, Michał, Wielkie roboty a sprawa polska. Analiza polskich wydań komiksów o Transformerach w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, „Sztuka Edycji, vol. 17, nr 1n 2020. [LINK1]

Wójcik, Rafał, Parias bibliotecznych półek. O tym, jak komiks torował sobie drogę do książnic na świecie i w Polsce, „Biuletyn EBIB”, vol. 141, 2013. [LINK1]

Załęska-Olszewska, Ines, Garfield znowu w akcji. O funkcji kulturotwórczej komiksów na przykładzie „Tłustych Kocich Trójpaków”, „Kultura Popularna”, nr 3(61), 2019. [LINK1]

Zdenkowska, Marcelina, Komiks jako przykład kultury fanowskiej, „Kultura Popularna”, nr 4(62), 2019. [LINK1]

Zwierzchowski, Piotr, „Comicsy” w służbie imperializmu, „Kultura Popularna” nr 1, 2004. [LINK1]

Żaglewski, Tomasz, Białe Orły komiksu. Wokół polskiej specyfiki narracji superbohaterskich, „Teksty Drugie”, nr 5, 2017. [LINK1]

Żaglewski, Tomasz, Od edycji limitowanej do galeryjnej. Wstęp do „materialnej” teorii komiksu, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, vol. 61, nr 1, 2018. [LINK1]

Żaglewski, Tomasz, Komiks jako medium partycypacyjne, „Kultura Współczesna”, nr 1(89)/2016. [LINK1]

Żaglewski, Tomasz, Specyfika kina graficznego na przykładzie „Hulka” Anga Lee, „Kultura Popularna”, nr 4(62), 2019. [LINK1]

Żaglewski, Tomasz, Supermoc dziewczęcej przyjaźni. Wokół wybranych komiksowych wizerunków girl power, „Literatura i Kultura Popularna”, vol. 25, 2019. [LINK1]

Żaglewski, Tomasz, Tekstualna mutacja. X-Men: Days of Future Past i transmedialna ewolucja komiksu, „Literatura i Kultura Popularna”, vol. 21, 2015. [LINK1]

Żaglewski, Tomasz, Wprowadzenie do narratologii transmedialnej jako projektu kulturoznawczo-medioznawczej archeologii. Casus politycznych narracji Kapitana Ameryki, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, vol. 14, nr 4, 2018. [LINK1] [LINK2]

Artykuły w tomach zbiorowych:

Belczyk-Kohl, Yvonne, Komiks autobiograficzny w kontekście dydaktyki wiedzy o kraju na przykładzie komiksu Marzi, [w:] Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 2, red. M. Gaze, K. Kubecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014. [LINK1]

Dmowski, Rafał, „Pilot śmigłowca” – czyli komiks w służbie propagandy Wojska Polskiego, [w:] Dzieje Wojsko Edukacja. Księga Jubileuszowa Profesora Henryka Hermanna w 70 rocznicę urodzin, red. M. Bednarzak-Libera, J. Gmitruk, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Warszawa – Siedlce 2010. [LINK1]

Duda, Joanna, Jak odczytać relacje panujące pomiędzy słowem a obrazem? – analiza komiksu w wersji online na przykładzie „Bajki o Szafiarce” Ilony Myszkowskiej, [w:] Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej, red. K. Burska, B. Cieśla, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014. [LINK1]

Dudziński, Robert, „Powariowali ci filmowcy” – aktorskie adaptacje komiksów o Asteriksie, [w:] Bękarty X muzy: Filmowe adaptacje materiałów nieliterackich, red. P. Dudziński, R. Dudziński, K. Kowalczyk, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2015. [LINK1] [LINK2]

Forajter, Wacław, „Steampunk” i „slapstick”: o dwóch wizjach nowoczesności w najnowszym komiksie polskim, [w:] Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009, Tom 1, Cz. 2: Życie literackie po roku 1989, red. D. Nowacki, K. Uniłowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011. [LINK1]

Frąszczak, Ksenia, Walka dobra ze złem czy zimna wojna – Green Lantern jako dobicie nadziei i obaw amerykańskiego społeczeństwa przełomu lat 50. i 60. [w:] Superbohater: Mitologia współczesności, red. M. Błaszkowska, M. Godawa, K. Kleczkowska i inni, Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy Maska, Kraków 2014. [LINK]

Gorczowska, Natalia, Polski rynek mangi – główne problemy wydawnicze, [w:] Typograficzne przestrzenie tekstu, red. K. Starachowicz, J. Knap, Wydawnictwo Libron, Kraków 2014. [LINK1]

Haratyk Karol, Haratyk Paulina, Rams Paweł, Towarzyszki, żony i kochanki. Wizerunek kobiety w komiksie peerelowskim, [w:] Kobiety w społeczeństwie polskim, red. M. Warat, A. Palęcka, H. Szczodry, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011. [LINK1]

Janik, Justyna, Czas antybohaterów. Deadpool – postmodernistyczny ironista, [w:] Superbohater: Mitologia współczesności, red. M. Błaszkowska, M. Godawa, K. Kleczkowska i inni, Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy Maska, Kraków 2014. [LINK]

Kaja, Damian, Komiks amerykański w kontekście telewizji. Prolegomena, [w:] Komiks i jego konteksty, red. I. Kiec, M. Traczyk, Instytut Kultury Popularnej, Poznań 2014. [LINK1]

Karczewski, Leszek, Komiksiara z suchymi oczami: Fun Home Alison Bechdel jako krypto-bio-grafia, [w:] Literatura prze-pisana II: Od zapomnianych teorii do kryminału, red. A. Izdebska, A. Przybyszewska, D. Szajnert, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016. [LINK1]

Kołodziej, Przemysław, Kręta droga do piekła (od zeszytu do zeszytu) – Hellblazer i format amerykańskiego serialu komiksowego, [w:] Komiks i jego konteksty, red. I. Kiec, M. Traczyk, Instytut Kultury Popularnej, Poznań 2014. [LINK1]

Kołsut, Rafał, Kreski w kamasze – rysunkowe przemiany wizerunku żołnierzy US Armed Forces, [w:] Dyskursy imperiów, red. Maciej Nawrocki, Wiele Kropek 2018. [LINK1]

Kopeć, Jarosław, Superbohaterowie DC Comics – współczesny panteon?, [w:] Superbohater: Mitologia współczesności, red. M. Błaszkowska, M. Godawa, K. Kleczkowska i inni, Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy Maska, Kraków 2014. [LINK]

Kućma Natalia, Logikomiks – filozofia i nauka w komiksie, [w:] Języki (pop)kultury w literaturze, mediach i filmie, red. M. Kocot, K. Szafraniec, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017. [LINK1]

Kućma, Natalia, Metafory wykluczenia: O „Rycerzach świętego Wita” Davida B., [w:] Wykluczenie, red. J. Hańderek, N. Kućma, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków 2017. [LINK1]

Kućma, Natalia, Sobek, Dobrochna, KATSU! TRZASK! Onomatopeje w komiksie japońskim, [w:] Typograficzne przestrzenie tekstu, red. K. Starachowicz, J. Knap, Wydawnictwo Libron, Kraków 2014. [LINK1]

Lewandowski, Wojciech, Co narracja postapokaliptyczna może powiedzieć o społeczeństwie? O refleksji polityczno-filozoficznej w fantastyce na przykładzie powieści graficznej „V jak Vendetta”, [w:] Narracje fantastyczne, red. K. Olkusz, K. Maj, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków 2017. [LINK1]

Lewandowski, Wojciech, „Dobry wieczór, Londynie…”: Społeczno-polityczna rewolucja w komiksowych kadrach na przykładzie powieści graficznej V jak Vendetta Alana Moore’a i Davida Lloyda, [w:] 80s Again!: Monografia poświęcona latom 80. XX wieku, red. A. Jabłońska, M. Koryciński, Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian, Warszawa 2017. [LINK1]

Lewandowski, Wojciech, Opowieści z cenzorskiej krypty. Komiksowa panika lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku na przykładzie «Tales from the Crypt», [w:] Groza i postgroza, red. K. Olkusz, B. Szymczak-Maciejczyk, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków, 2018. [LINK1]

Lewandowski, Wojciech, Siedem małych słów. Obraz wojny wietnamskiej w komiksie „Kaznodzieja” Gartha Ennisa i Steve’a Dillona, [w:] 50 twarzy popkultury, red. K. Olkusz, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków 2017. [LINK1]

Lichtblau, Krzysztof, Podstawy dekonstrukcji. Komiks filozoficzny, [w:] W niewoli metody: Ograniczenia – uzależnienia – szanse, red. J. Tuszyńska, Ł. Lipiński, K. Nowak, Wydawnictwo Naukowe ΔΤΛ, Toruń 2016. [LINK1]

Majka, Rafał, Szaleństwo a władza. Konstruowanie kobiecości na przykładzie superbohaterek mainstreamowych komiksów amerykańskich, [w:] Kontekstowy miks. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej, red. G. Gajewska, R. Wójcik, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2011. [LINK1]

Nowrot, Artur, Przeciwko komu i o co walczą „najdziwniejsi bohaterowie świata”? Normalność i odmienność w Doom Patrolu Granta Morrisona, [w:] Superbohater: Mitologia współczesności, red. M. Błaszkowska, M. Godawa, K. Kleczkowska i inni, Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy Maska, Kraków 2014. [LINK1]

Pisula, Radosław; Słoński, Łukasz, Geralt w niewoli kadru. Strategie adaptacyjne i recepcja polskich komiksów o wiedźminie, [w:] Wiedźmin: Polski fenomen popkulturowy, red. R. Dudziński, J. Płoszaj, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2016. [LINK1] [LINK2]

Puchalska, Joanna Katarzyna, Czarne skrzydła Kruka, [w:] Superbohater: Mitologia współczesności, red. M. Błaszkowska, M. Godawa, K. Kleczkowska i inni, Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy Maska, Kraków 2014. [LINK]

Sęk, Matylda, Nowe dziennikarstwo -comics journalism, [w:] Systemy medialne w dobie cyfryzacji : kierunki i skala przemian, red. Z. Oniszczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015. [LINK1]

Sęk-Iwanek, Matylda, Obrazy wojny w powieści graficznej, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, vol. 19, 2017. [LINK1] [LINK2]

Słoński, Łukasz, Wampiry bez zamczyska słuchają Burzum. Groza w polskim komiksie, [w:] Groza w kulturze polskiej, red. R. Dudziński, K. Kowalczyk, J. Płoszaj, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2016. [LINK1] [LINK2]

Ślawska, Magdalena, Wywiady w formie komiksu, czyli o modyfikacjach gatunkowych na tle procesów konwergencji, [w:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, Tom 1, red. Z. Oniszczuk, M. Wielopolska-Szymura, Wydawnictow Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012. [LINK1]

Tałuć, Katarzyna, Komiks polski dla młodego odbiorcy – tendencje, tematy, wydawcy, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży, Tom 5, red. K. Tałuć, Wydawnictow Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017. [LINK1]

Tałuć, Katarzyna, Komiks w PRL-u, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży, Tom 4, red. K. Heska-Kwaśniewicz, K. Tałuć, Wydawnictow Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014. [LINK1]

Wolski, Michał, Kino przerysowane. Strategie przenoszenia komiksów na ekran na przykładzie filmów firmy Marvel Studios, [w:] Bękarty X muzy: Filmowe adaptacje materiałów nieliterackich, red. P. Dudziński, R. Dudziński, K. Kowalczyk, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2015. [LINK1] [LINK2]

Wolski, Michał, Ultimate Marvel. Komiksowa dystopia jako komentarz polityczny, [w:] Wybory popkultury: Relacje kultury popularnej z polityką, ideologią i społeczeństwem, red. K. Kowalczyk, J. Płoszaj, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2014. [LINK1] [LINK2]

Wójcik, Rafał, O pewnej nieobecności. Fanziny komiksowe w polskich bibliotekach, [w:] KOntekstowy MIKS: Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej, red. G. Gajewska, R. Wójcik, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2011. [LINK1]

Wróblewska, Anna, Ewolucja toposu herosa. Od Achillesa do Batmana, [w:] Superbohater: Mitologia współczesności, red. M. Błaszkowska, M. Godawa, K. Kleczkowska i inni, Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy Maska, Kraków 2014. [LINK]

Wróblewska, Anna, Władza w komiksach na przykładzie narracji o Batmanie, [w:] Wybory popkultury: Relacje kultury popularnej z polityką, ideologią i społeczeństwem, red. K. Kowalczyk, J. Płoszaj, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2014. [LINK1]

Wróblewski, Michał, Komiks jaki jest, każdy widzi? Krótka analiza kognitywna zjawiska, [w:] Prze(d)sądy o czytaniu kultury, red. Juliana Czurko, Michał Wróblewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014. [LINK1]

Zawadka, Joanna, Komiks prymarny jako pomoc w nauce języka polskiego jako obcego, [w:] Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 2, red. M. Gaze, K. Kubecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014. [LINK1]

Zawrotny, Przemysław, Komiksowa dydaktyka, fabularyzowana biografia czy refleksja o statusie nauki? Rozważania o Logikomiksie, [w:] Komiks i jego konteksty, red. I. Kiec, M. Traczyk, Instytut Kultury Popularnej, Poznań 2014. [LINK1]

Monografie:

Przywalny, Dawid, Mit Batmana jako obraz współczesnej Ameryki: Analiza filmowych adaptacji komiksu (1989-2012), BookOne, Kraków 2014. [LINK1]

Rusek, Adam, Tarzan, Matołek i inni: Cykliczne historyjki obrazkowe w Polsce w latach 1919-1939, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2001. [LINK1]

Anglojęzyczne publikacje polskich autor(ów/ek):

Lewandowski, Wojciech, Political Monologue vs. Political Dialogue in Graphic Novels, „Przegląd Europejski”, nr 4(42), 2016. [LINK1] [LINK2]

Matusiak, Patrycja, A reverse myth or remarks on a Priape, a graphic novel by Nicolas Presl, „Scripta Classica”, vol. 14, 2017. [LINK1]

Niechciał, Paulina, Zoroastrianism in Comics, „Kultura Popularna”, nr 3(61), 2019. [LINK1]

Nowińska-Antoniewicz, Natalia, Breakup of Yugoslavia Portrayed by Serbian Alternative Comics Scene – The Case of Aleksandar Zograf, „Kultura Popularna”, nr 3(61), 2019. [LINK1]

Olsza, Małgorzata, Telling images? The self-reflexive turn in contemporary American graphic novels,  „Art Inquiry. Recherches sur les arts”, nr 17(26), 2015. [LINK]

Żaglewski, Tomasz, Night of the Owls: Defining Transmediality as an Analytical Tool for Reconstructing Comic Book Mythology, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 3(33), 2017. [LINK1]

Żaglewski, Tomasz, The doom of the Fantastic Four: Marvel’s First Family disappearance and what it says about the transmedia perspective of popular comics, „Prace Kulturoznawcze”, vol. 23, nr 4, 2019. [LINK1]

Dodaj komentarz